Jak navýšit vývoz směsného komunálního odpadu? Technické služby Zlín nabízí jednoduché řešení

V případě, kdy vám nestačí stávající svoz komunálního odpadu, který se řídí vyhláškou MMZ č. 11/2021, si je možné za úplatu objednat jeho navýšení. To si mohou, samozřejmě, objednat i občané z těch částí města, kde byl zaveden oddělený sběr bioodpadu, a kterým nestačí jejich původní nádoby na SKO.

Postup navýšení vývozu SKO:

1.    Pořídit si další svozovou nádobu na SKO (např. v areálu TS Zlín).

2.    V areálu společnosti je také nutné vyplnit požadavek na navýšení vývozu nádoby SKO (na obchodním oddělení nebo pomocí e-mailu). V žádosti se mimo adresu svozu uvede i četnost svozu (obvykle jedenkrát týdně, jedenkrát za 14 dní).

3.    Zaplatit za tuto službu na pokladně Technických služeb Zlín nebo na účet společnosti uvedený na faktuře.

Po zaplacení Vám bude vydána svozová známka trojúhelníkovitého tvaru, kterou nalepíte na nádobu, kterou chcete svážet. Na známce je vyznačen rok platnosti a četnost svozu. Pro každý rok je tedy potřeba nová známka a nový požadavek.

Ceny a další podrobné informace jsou občanům města Zlína dostupné na webových stránkách Technických služeb Zlín.

https://www.tszlin.cz/co-delat-kdyz-nestaci-nadoba