Co dělat, když nestačí nádoba na svoz směsného komunálního odpadu

Pro svoz odpadu platí obecně závazná vyhláška MMZ č. 11/2021, která, mimo jiné, stanovuje podmínky svozu komunálního odpadu. Prakticky řečeno, pro 4 přihlášené osoby, tj. osoby, které mají zaplacený poplatek za odpad, je stanoveno, že 1 × za týden jim bude vyvážena nádoba o objemu max. 120 l. Pro 5 – 8 osob je to nádoba o objemu max. 240 l atd. V oblastech odděleného sběru BRKO se svoz provádí na střídačku – jeden týden SKO, druhý týden BRKO.
Nestačí-li Vám tento objem, je možné si u nás za úplatu objednat navýšení vývozu směsného komunálního odpadu.

Navýšení vývozu si mohou samozřejmě objednat i občané z těch částí města, kde byl zaveden oddělený sběr bioodpadu, a kterým nestačí jejich původní nádoby na SKO. (V těchto částech došlo k tomu, že jeden týden se vyváží nádoba na SKO a druhý týden nádoba na BRKO.)

Jak zařídit navýšení vývozu SKO

  1. Pořídit si další svozovou nádobu na SKO (lze koupit v i TSZ).
  2. V TSZ vyplnit požadavek na navýšení vývozu nádoby SKO (na obchodním oddělení nebo lze zaslat i na e-mail). V žádosti se mimo adresu svozu uvede i četnost svozu (obvykle 1 × týdně, 1 × za 14 dní).
  3. Zaplatit za tuto službu na pokladně TSZ nebo na účet TSZ uvedený na faktuře.

Po zaplacení Vám bude vydána svozová známka trojúhelníkovitého tvaru, kterou nalepíte na nádobu, kterou chcete svážet. Na známce je vyznačen rok platnosti a četnost svozu. Pro každý rok je tedy potřeba nová známka a nový požadavek.

Poznámka k četnostem svozu pro oblasti s odděleným svozem BRKO:
V případě volby 1 × za 14 dní se bude svážet jak nádoba navýšeného svozu, tak i poplatková ve stejný den, to znamená jeden týden nádoba na BRKO a druhý týden dvě nádoby na SKO.
V případě volby 1 × za týden se bude jeden týden svážet (samostatně) nádoba na BRKO a navýšená nádoba na SKO a druhý týden poplatková nádoba na SKO.

Ceny svozových známek:

   Objem   Cena   Četnost svozu   
120 l   1612,- Kč/rok bez DPH   1 x 14 dní
240 l   2444,- Kč/rok bez DPH1 x 14 dní
120 l   2964,- Kč/rok bez DPH1 x týden
240 l   4836,- Kč/rok bez DPH1 x týden

Občan uhradí poměrnou část z této ceny, která se vypočítá od data zahájení svozu uvedeného na požadavku do požadovaného data ukončení služby (pro oblasti s odděleným svozem BRKO je to 30. 11., kdy končí svoz BRKO odpadu a přechází se na standardní svoz).

Upozornění:
Svozová známka pro navýšený svoz  musí být nalepena na samostatné nádobě a nesmí být nalepena na občanské poplatkové nádobě, která byla vydána na trvalé bydliště k číslu popisnému a je již označena občanskou (obdélníkovou žlutou) svozovou známkou.
Ceny jsou platné pro rok 2024.