Co dělat, když nestačí nádoba na svoz směsného komunálního odpadu

Pro svoz odpadu platí obecně závazná vyhláška MMZ č. 9/2013, která, mimo jiné, stanovuje podmínky svozu komunálního odpadu. Prakticky řečeno, pro 4 přihlášené osoby, tj. osoby, které mají zaplacený poplatek za odpad, je stanoveno, že 1 × za týden jim bude vyvážena nádoba o objemu max. 120 l. Pro 5 – 8 osob je to nádoba o objemu max. 240 l atd. (Pro nádoby na BRKO je objem nádoby 240 l bez ohledu na počet osob.) V oblastech odděleného sběru BRKO se svoz provádí na střídačku – jeden týden SKO, druhý týden BRKO.
Nestačí-li Vám tento objem, je možné si u nás za úplatu objednat navýšení vývozu směsného komunálního odpadu.

Navýšení vývozu si mohou samozřejmě objednat i občané z těch částí města, kde byl zaveden oddělený sběr bioodpadu, a kterým nestačí jejich původní nádoby na SKO. (V těchto částech došlo k tomu, že jeden týden se vyváží nádoba na SKO a druhý týden nádoba na BRKO.)

Jak zařídit navýšení vývozu SKO

  1. Pořídit si další svozovou nádobu na SKO (lze koupit v i TSZ).
  2. V TSZ vyplnit požadavek na navýšení vývozu nádoby SKO (na obchodním oddělení). V žádosti se mimo adresu svozu uvede i četnost svozu (obvykle 1 × týdně, 1 × za 14 dní).
  3. Zaplatit za tuto službu na pokladně TSZ.

Po zaplacení Vám bude vydána svozová známka trojúhelníkovitého tvaru, kterou nalepíte na nádobu, kterou chcete svážet. Na známce je vyznačen rok platnosti a četnost svozu. Pro každý rok je tedy potřeba nová známka a nový požadavek.

Poznámka k četnostem svozu pro oblasti s odděleným svozem BRKO:
V případě volby 1 × za 14 dní se bude svážet jak nádoba navýšeného svozu, tak i poplatková ve stejný den, to znamená jeden týden nádoba na BRKO a druhý týden dvě nádoby na SKO.
V případě volby 1 × za týden se bude jeden týden svážet (samostatně) nádoba na BRKO a navýšená nádoba na SKO a druhý týden poplatková nádoba na SKO.

Ceny svozových známek:

   Objem   Cena   Četnost svozu   
120 l    832,- Kč/rok bez DPH   1 x 14 dní
240 l   1508,- Kč/rok bez DPH1 x 14 dní
120 l   1664,- Kč/rok bez DPH1 x týden
240 l   3016,- Kč/rok bez DPH1 x týden

Občan uhradí poměrnou část z této ceny, která se vypočítá od data zahájení svozu uvedeného na požadavku do požadovaného data ukončení služby (pro oblasti s odděleným svozem BRKO je to 30. 11., kdy končí svoz BRKO odpadu a přechází se na standardní svoz).

Upozornění:
Svozová známka pro navýšený svoz (trojúhelníková) musí být nalepena na samostatné nádobě a nesmí být nalepena na občanské poplatkové nádobě, která byla vydána na trvalé bydliště k číslu popisnému a je již označena občanskou (obdélníkovou žlutou) svozovou známkou.
Ceny jsou platné pro rok 2021.