Městské tržiště

Celkem je na tržišti „Pod Kaštany“ 114 prodejních míst. Tržiště organizuje příslušný odbor Statutárního města Zlín prostřednictvím provozovatele tržiště tj. společnosti Technické služby Zlín, s.r.o. Tržiště „Pod Kaštany“ je vyhrazeno výlučně pro prodej zemědělských produktů, lesních plodů, květin, sadby, sazenic, vajec, medu a ostatních včelích produktů, popcornu, vařené kukuřice, pečených kaštanů, pečených brambor, volně váženého čaje, léčivých bylin, koření vyrobeného z vlastních výpěstků prodejce a ručních řemeslných výrobků (s výjimkou textilu, obuvi a kožené galanterie), výrobků týkajících se památky zesnulých, velikonočních a vánočních ozdob (s výjimkou elektrospotřebičů). Závazný výčet schválených komodit je uveden v Provozním řádu.

Prodejci všech druhů zboží na tržišti „Pod Kaštany“ musí dodržovat ustanovení Provozního řádu i všech platných obecně závazných právních předpisů, které se k této činnosti vztahují.


Kontakt
Vedoucí střediska Správa objektů   
Jarmila Vlasáková
telefon577 219 930
mobil604 293 022
e-mailpodchod@tszlin.cz
Správa tržiště Pod Kaštany
mobil603 577 409