Veřejná WC - Situování WC

WC jsou umístěna v podchodu u bývalé hlavní brány do areálu Svitu a na  náměstí Míru vedle parku s kašnou, vchod z ulice tř. T. Bati