Statutární orgány

   Rada  jednatelů  společnosti   
   Ing. Jiří Jaroš                               
   Ing. Tomáš Krajíček
   Ing. Zdeněk Blažek


   Dozorčí  rada  společnosti        
   Mgr. Pavel Simkovič
   Ing. Miroslav Hladík
   Ing. Tomáš Dudák