Veřejné osvětlení - Vyjádření k projektům

Vyřizování záležitostí týkajících se povolování staveb a vyjadřování se k projektové dokumentaci, zasahuje-li do komunikací či rozvodných sítí ve správě nebo majetku Technických služeb Zlín, s.r.o.

Pondělí a středa 8.00–9.00 a 14.00–15.00 hodin.

Petr Kvaiser
telefon              577 111 419
mobil731 425 490
e-mailpkvaiser@tszlin.cz