Budování a opravy

• Základní nabídka služeb
  • Rekonstrukce, opravy a údržba vozovek, chodníků a zpevněných ploch
  • Montáž svislého dopravního značení, nástřik i vodorovného dopravního značení a instalace dopravně bezpečnostních prvků
  • Strojní čištění vozovek a chodníků včetně chemické likvidace plevele
  • Zimní údržba vozovek, chodníků a zpevněných ploch
  • Opravy kanalizačních vpustí a čištění kanalizačních řadů
• OPRAVY KOMUNIKACÍ (např. výtluky apod.) pomocí:
• OPRAVY CHODNÍKŮ
Lokální opravy
  • Rozebrání původní dlažby a položení nové
Kladení obrubníků
Výstavba nových chodníků zámkových, dlaždicových
• DEMOLIČNÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Ruční
Strojní
  • smykem řízený nakladač LOKUST
• VÝKOPOVÉ PRÁCE
Ruční
Strojní
• BUDOVÁNÍ SJEZDŮ K RODINNÝM DOMŮM
Asfaltové
Dlážděné
• OPRAVY KOMUNIKACÍ KOLEM KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ
• OPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Kontakt

Radoslav Říha - středisko údržba komunikací
Telefon: 577 111 421
Mobil: 604 220 281
E-mail: komunik@tszlin.cz