Skládka odpadů Suchý důl

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášené karanténě na celou ČR  skládka Suchý důl bude přijímat odpad pouze od firemních zákazníků tzn. na IČO.  (pouze již smluvně zaregistrované), pro veřejnost je uzavřena.

Vyhláška MŽP č. 83/2016 SB.

Upozorňujeme dodavatele odpadů na skládku Suchý důl a sběrných dvorů, že z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky MŽP č. 83/2016 Sb., je dodavatel odpadu v rámci písemných informací povinen poskytovat od 1. května 2016:

V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí.

Základní popis odpadu pro firmy  ZPO-firma.docx   (ZPO-firma.pdf)

Základní popis odpadu pro občany ZPO-obcan.docx  (ZPO-obcan.pdf)

Základní popis odpadu pro kompostárnu (BIO odpad 200201) ZPO-BIO-kompostarna.docx (ZPO-BIO-kompostarna.pdf)

Popis skládky

Jedná se o řízenou skládku odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3, s oddělenými sektory skládky podskupiny S-OO2 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

Skládka se nachází na katastrálním území Zlín-Mladcová, cca 5 km od centra města viz. mapa. Jedná se o zabezpečenou skládku III. skupiny, která je vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání průsakových a povrchových vod, odplyňovacím a monitorovacím systémem.
Byla vystavěna podle nejmodernějších technologií a dává záruku maximální bezpečnosti.Pro přijetí odpadu na skládku je nutné mít řádně vyplněný Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenu smlouvu nebo potvrzenu objednávku u TS Zlín.

Provozní doba

Provozní doba skládky:

Od 1. 4. 2019 se stanovuje provozní doba skládky takto:           

Pondělí–pátek Sobota 
zimní provoz
1.11.  - 31.3.
Sobota 
letní provoz
1.4. - 31.10.
7:00–19:008:00–12:00
12:30-13:00
8:00–12:00
12:30-15:30


Přestávky (pouze v sobotu): 12:00–12:30.

Neděle a svátky zavřeno.
Výdej kompostu (pouze v období duben - říjen) každou středu od 16:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00(mimo přestávku).


Z provozních důvodů se poslední zákazník přijímá cca 5 minut před zahájením přestávky. Na základě dohody lze provozní dobu upravit dle požadavků zákazníka.

Kontakt

Jiří Mahel - skládka Suchý důl    Obsluha vážnice
telefon577 243 547telefon577 243 625
mobil770 119 772mobil739 348 281
e-mailskladka@tszlin.cze-mailsdvaznice@tszlin.cz


Seznam odpadů, ceník
Pro přijetí odpadů je nutné, aby původce odpadu tento přesně zatřídil dle kategorie a názvu (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, resp. zákon 106/2005 a vyhláška 294/2005 a měl řádně vyplněn formulář základní popis odpadu (viz výše), který je možné od nás obdržet i v tištěné formě (např. faxem).
Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenou smlouvu s TSZ nebo danou objednávku u TSZ. Od 12. 10. 2015 přijímáme na skládku pouze odpady dle tohoto seznamu.

Ceny se upřesňují dle množství příměsí, množství odpadu a platebních podmínek.

K cenám je nutno připočíst ještě poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001, který se týká téměř všech druhů odpadů ukládaných na skládce Suchý důl. Jeho výše je 500 Kč/t.
Přehledné CENÍKY pro rok 2020:

cenik-skladka-2020-01.pdf  Platný od 1.1.2020

cenik-kompostarna-2020-01.pdf  Platný od 1.1.2020


O přijetí odpadu do daného zařízení rozhoduje na základě skutečných vlastností odpadu vedoucí skládky.