Skládka odpadů Suchý důl

Vyhláška MŽP č. 83/2016 SB.

Upozorňujeme dodavatele odpadů na skládku Suchý důl a sběrných dvorů, že z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky MŽP č. 83/2016 Sb., je dodavatel odpadu v rámci písemných informací povinen poskytovat od 1. května 2016:

V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí.

Základní popis odpadu ve formátu docx a pdf, platný od 1. 1. 2017.

Popis skládky

Jedná se o řízenou skládku odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3, s oddělenými sektory skládky podskupiny S-OO2 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

Skládka se nachází na katastrálním území Zlín-Mladcová, cca 5 km od centra města viz. mapa. Jedná se o zabezpečenou skládku III. skupiny, která je vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání průsakových a povrchových vod, odplyňovacím a monitorovacím systémem.
Byla vystavěna podle nejmodernějších technologií a dává záruku maximální bezpečnosti.Pro přijetí odpadu na skládku je nutné mít řádně vyplněný Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenu smlouvu nebo potvrzenu objednávku u TS Zlín.

Provozní doba

Provozní doba skládky:

Od 2. 5. 2018 se stanovuje provozní doba skládky takto:           

Pondělí–pátek     Sobota           
7:00–19:007:30–12:30


Přestávky (pouze v sobotu): 9:00–9:15 a 11:00–11:15
Výdej kompostu každou středu od 16:00 do 19:00 h a v sobotu od 7:30 do 12:30 h.

Z provozních důvodů se poslední zákazník přijímá cca 5 minut před zahájením přestávky. Na základě dohody lze provozní dobu upravit dle požadavků zákazníka.

Kontakt

Jiří Mahel - skládka Suchý důl    Obsluha vážnice
telefon577 243 547telefon577 243 625
mobil770 119 772mobil739 348 281
e-mailskladka@tszlin.cze-mailsdvaznice@tszlin.cz


Seznam odpadů, ceník
Pro přijetí odpadů je nutné, aby původce odpadu tento přesně zatřídil dle kategorie a názvu (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, resp. zákon 106/2005 a vyhláška 294/2005 a měl řádně vyplněn formulář základní popis odpadu, (totéž ve formátu PDF, který je možné od nás obdržet i v tištěné formě (např. faxem).
Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenou smlouvu s TSZ nebo danou objednávku u TSZ. Od 12. 10. 2015 přijímáme na skládku pouze odpady dle tohoto seznamu.

Orientační ceny

Zemina                            280–360 Kč/t        
Stavební sutě280–530 Kč/t
Komunální odpad530–680 Kč/t

Ceny se upřesňují dle množství příměsí, množství odpadu a platebních podmínek.

K cenám je nutno připočíst ještě poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001, který se týká téměř všech druhů odpadů ukládaných na skládce Suchý důl. Jeho výše je 500 Kč/t.
Přehledný CENÍK pro rok 2019 ZDE. O přijetí odpadu do daného zařízení rozhoduje na základě skutečných vlastností odpadu vedoucí skládky.