Základní info o VO

Veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Zlín je tvořeno souborem zařízení, které tvoří samostatný funkční celek a slouží k osvětlení veřejných komunikací, prostranství nebo objektů. Majitelem a správcem VO ve Zlíně jsou Technické služby Zlín, s.r.o., které na základě smluvního vztahu s MMZ provozují veřejné osvětlení na území města Zlína a v jeho přilehlých částech a dále mají ve správě veškerá  světelná signalizační zařízení na území města.

Zjistíte-li nefunkční svítidlo veřejného osvětlení, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo využijte možnosti nahlásit závadu pomocí webového formuláře.
Jedná-li se o jedno svítidlo, budeme potřebovat znát jeho kód (je nastříkaný na sloupu a má tvar např. 001. 01. 01), abychom mohli jednoznačně určit, o které svídidlo jde. V případě výpadku celé ulice postačí, sdělíte-li nám název ulice a popřípadě stranu ulice, která nesvítí.

Použitím vhodných svítidel a regulací napětí lze ušetřit nezanedbatelné částky za odběr elektrické energie.

Kontakt 
Oprava VO Hlášení závad (pracovní doba)
středisko VO telefon 577 111 411
Petr Kvaiser   
telefon577 111 419Pohotovostní telefon (mimo pracovní dobu)
mobil731 425 490mobil604 220 288
e-mailpkvaiser@tszlin.cz