Svoz nádob - občané

Pro občany zajišťujeme pravidelné svozy SKO a BRKO
SKO = směsný komunální odpad
BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad

Nabídka nádob 
Používáme nádoby z plastu (nejsou vhodné pro vysypávání žhavého popela, jsou však lehčí a při správném zacházení i trvanlivější) a dále 120 l a 240 l plastové nádoby na kolečkách, které jsou vhodné při častějším přemisťování nádob. Nabízíme rovněž i nádoby o objemu 5 m³.

Nabídka nádod

SKO 120 l      Objem   120 l
    Materál       plast
    Použití   směsný komunální odpad*   

 

SKO 240 l    Objem         240 l
    Materál   plast
    Použití   směsný komunální odpad*   

 

SKO 1100 l    Objem               1100 l
    Materál   plast
    Použití   papír, plasty, SKO*   

 

SKO1_pata 

   Objem             5 m3
   Materál   kov pozinkovaný     
   Použití   papír, plasty, SKO


Kontakt pro výměnu nádob – Martina Vrbovská
telefon577 111 423
mobil771 139 941
e-mailmvrbovska@tszlin.cz

Nádoby měníme pouze občanům s trvalým pobytem ve Zlíně, resp. těm, kteří mají zaplacený poplatek za svoz odpadu na Magistrátu města Zlína.