Sběrné dvory

Louky
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
Telefon: 577 111 435
E-mail: info@tszlin.cz
Zálešná
Zálešná II
760 01 Zlín
Telefon: 577 111 435
E-mail: info@tszlin.cz
Malenovice
Zahradní
763 02 Zlín
Telefon: 604 295 334
E-mail: info@tszlin.cz
Provozní doba sběrných dvorů
Letní provoz od 1. 4. do 31. 10.
Sběrný dvůr Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Louky Zavřeno 15–18 Zavřeno 15–18 Zavřeno 08–15 Zavřeno
Zálešná 08–18 08–18 08–18 08–18 08–18 08–12 Zavřeno
Malenovice 08–18 08–18 08–18 08–18 08–18 08–12 Zavřeno
Zimní provoz od 1. 11. do 31. 3.
Sběrný dvůr Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Louky Zavřeno 13–17 Zavřeno 13–17 Zavřeno 08–15 Zavřeno
Zálešná 09–17 09–17 09–17 09–17 09–17 08–12 Zavřeno
Malenovice 09–17 09–17 09–17 09–17 09–17 08–12 Zavřeno
Jaký odpad přijímáme?

Klikněte níže pro podrobné informace o příjímaném odpadu

Odpady
Zajímají Vás ceny za odpad?

Klikněte níže pro podrobné informace o cenách jednotlivých druhů odpadů

Ceník

Sběrné dvory jsou místa, kde mohou občané města a podnikatelé odkládat odpady a výrobky určené ke zpětnému odběru. Ve sběrných dvorech jako v zařízeních pro nakládání s odpady je povinností provozovatele vést řádnou evidenci odpadů/výrobků určených ke zpětnému odběru, proto je požadován po občanech průkaz totožnosti (či jiný doklad) a od podnikatelských subjektů jsou požadovány základní identifikační údaje (název a sídlo, IČ).

Z důvodu následného nakládání s odpady je nutné odpady odkládat do nádob – kontejnerů dle jednotlivých druhů (bioodpad, objemný odpad, kovy, sklo, apod.) a řídit se pokyny obsluhy sběrného dvoru.

SBĚRNÉ DVORY SLOUŽÍ PRO odkládání:

Pro občany je odložení odpadů ve sběrných dvorech bezplatné při dodržení měsíčního  limitu podle seznamu odpadů.. Každý návštěvník sběrného dvora je povinen dodržovat provozní řád sběrného dvoru (roztřídění odpadů dle jednotlivých druhů a kategorií, podnikatelé platí za odložení odpadu dle ceníku,). 

KONTAKT

Pavel Běťák – sběrné dvory   
telefon577 111 435
mobil604 295 334
e-mail pbetak@tszlin.cz


Seznam přijímaných odpadů, ceny

Sběrné dvory ceny 2023 zde: Ceník - Sběrný dvůr ostatních a nebezpečných odpadů 2023.pdf

Seznam odpadů odebíraných na sběrných dvorech Louky, Zálešná, Malenovice.
** tyto druhy se neodebírají na SD Malenovice
*** Na SD Zálešná je možno odevzdat izolační materiály pouze v rolích.
Izolační materiály (např. těžké asfaltové lepenky) stržené z konstrukcí
o rozměrech větších jak 50 x 50 cm, je možno odevzdat do SD Louky
a SD Malenovice.
Sběrný dvůr Louky odebírá i další druhy odpadů, viz níže.
Rozšířený seznam odpadů odebíraného jen na sběrném dvoře Louky:

P.č.
 Kat. číslo
Název druhu odpadu  
Kateg. odp.
1
13 02 05  
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje    
N
215 01 01    
Papírové a lepenkové obaly  
O
315 01 02  
Plastové obaly - PET lahve aj.      
O
415 01 04
Kovové obaly - konzervy aj.  
O
515 01 07
 Skleněné obaly    
O
615 01 10
Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
N
715 01 10
Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
N
815 01 11
Kovové obaly obsahující nebezpečné látky
N
915 02 02  
Olejové filtry, zamaštěné hadry a oděvy
N
1016 01 03
Pneumatiky
O
1116 01 13
Brzdové kapaliny  
N
1216 01 14
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky  
N
1317 01 07  
Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky  
O
1417 03 01 *
Asflatové směsi obsahující dehet
N
1517 03 02 *
Asflatové směsi neobsahující dehet    
O
1617 06 03 */***
Izolační materiály obsahující nebezpečné látky
N
1720 01 01
Papír a lepenka - noviny, časopisy, letáky aj.
O
1820 01 02
Sklo - tabulové aj.  
O
1920 01 08  
Biologicko rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
O
2020 01 11
Textilní materiály    
O
2120 01 14
Kyseliny  
N
2220 01 19*/**
Pesticidy  
N
2320 01 21  
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
2420 01 21  
Výbojky
N
2520 01 23  
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
N
2620 01 25
Jedlý olej a tuk    
O
2720 01 27
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
N
2820 01 28**
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
O
2920 01 32*
 Jiná nepoužitá léčiva
N
3020 01 33
Monočlánky  
N
3120 01 33
Akumulátory
N
3220 01 35
Elektroodpad, TV, rádia  
N
3320 01 36
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
O
3420 01 38
Dřevo
O
3520 01 39
Plasty    
O
3620 01 40
Kovy - železo, ocel
O
3720 02 01
 Biologicko rozložitelný odpad
O
3820 02 02*/**
Zemina a kameny
O
3920 02 03
Jiný biologicky nerozložitelný odpad  
O
4020 03 07  
Objemný odpad  
O

                                                 

P.č.
Kat. číslo
Název druhu odpadu  
Kateg. odp.
102 02 02
Odpad živočišných tkání
O
202 02 04
 Olej a/nebo tuk
N
303 01 04
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpeč. látky  
N
404 01 08
Odpady usní obsahijící chróm
O
507 05 99
Odpady jinak blíže neurčené (živné půdy kontaminované)
O/N
608 01 11
Odpadní barvy a laky obs.org.rozp.  
N
708 01 13
Kaly z barev nebo z laků obsahující org.rozp. nebo j.n.l.
N
808 01 17
Odpady z odstraňování barev nebo laků    
N
908 03 17
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky  
N
1008 03 18
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 0803 17
O
1109 01 01  
Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
N
1209 01 04
Roztoky ustalovačů
N
1312 01 09  
Odpadní řezné emulze a roztoky neobs. halogeny  
O
1412 01 12
Upotřebené vosky a tuky
N
1513 01 05
Nechlorované emulze    
N
1613 01 10
Nechlorované hydraulické minerální oleje
N
1713 01 11
Syntetické hydraulické oleje  
N
1813 02 06
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje  
N
1913 02 08
 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
2013 05 01
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
N
2113 05 02
Kaly z odlučovačů oleje    
N
2213 05 03
Kaly z lapačů nečistot
N
2313 08 02
Jiné emulze  
N
2414 06 03
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
2515 01 04
Kovové obaly (např. od barev)  
N/O
2615 01 07
Skleněné obaly  
O/N
2713 05 01
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
N
2816 01 07
Olejové filtry  
N
2916 01 21
Nebezpečné látky neuvedené pod ... (gum. hadičky)
N
3016 02 12
Vyřazená zařízení obsahující fluorovodíky
N
3116 02 13
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné souč.  
N
3216 02 15
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
N
3316 06 01
Olověné akumulátory
N
3416 06 02
Ni-Cd akumulátory
N
3516 06 03
Baterie obsahující rtuť
N
3616 06 04
Alkalické baterie
O
3717 09 03
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látky
N
38 18 01 01
Ostré předměty  
O/N
3918 01 02  
Části těla a orgány včetně kr. vaků
O/N
4018 01 03
Odpady, na jejichž sběr a odst. jsou kladeny      
N
4118 01 04
Odpady, na jejichž sběr a odst. nejsou kladeny
O
4218 01 06
Chemikálie, které jsou nebo obsahují n. l.  
N
4318 01 07
Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06  
O
4418 01 08
Nepoužitelná cytostatika
N
4518 01 09
Jiná léčiva neuvedená por číslem 18 01 08
N
4619 08 02
Odpady z lapáků písku  
O
4719 08 09
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků
O
4820 01 13
Rozpouštědla
N
4920 01 15
Zásady  
N
5020 01 17
Fotochemikálie  
N
5120 01 19
Pestici
N
5220 01 26
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25dy
N
5320 01 29
Detergenty obsahující nebezpečné látky
N
5420 01 30
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
O
5520 01 31
Nepoužitelná cytostatika  
N
5620 01 32
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedené pod číslem  20 01 31
O
5720 01 34
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
O
5820 01 37
Dřevo obsahující nebezpečné látky  
N