Sběrné dvory

Louky
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
Telefon: 577 111 435
E-mail: info@tszlin.cz
Zálešná
Zálešná II
760 01 Zlín
Telefon: 577 111 435
E-mail: info@tszlin.cz
Malenovice
Zahradní
763 02 Zlín
Telefon: 604 295 334
E-mail: info@tszlin.cz
Provozní doba sběrných dvorů
Letní provoz od 1. 4. do 31. 10.
Sběrný dvůr Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Louky 08–18 08–18 08–18 08–18 08–18 08–15 Zavřeno
Zálešná 08–18 08–18 08–18 08–18 08–18 08–12 Zavřeno
Malenovice 08–18 08–18 08–18 08–18 08–18 08–12 Zavřeno
Zimní provoz od 1. 11. do 31. 3.
Sběrný dvůr Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Louky 09–17 09–17 09–17 09–17 09–17 08–12 Zavřeno
Zálešná 09–17 09–17 09–17 09–17 09–17 08–12 Zavřeno
Malenovice 09–17 09–17 09–17 09–17 09–17 08–12 Zavřeno
Jaký odpad přijímáme?

Klikněte níže pro podrobné informace o příjímaném odpadu

Odpady
Zajímají Vás ceny za odpad?

Klikněte níže pro podrobné informace o cenách jednotlivých druhů odpadů

Ceník

Sběrné dvory jsou místa, kde mohou občané města a podnikatelé odkládat odpady a výrobky určené ke zpětnému odběru. Ve sběrných dvorech jako v zařízeních pro nakládání s odpady je povinností provozovatele vést řádnou evidenci odpadů/výrobků určených ke zpětnému odběru, proto je požadován po občanech průkaz totožnosti (či jiný doklad) a od podnikatelských subjektů jsou požadovány základní identifikační údaje (název a sídlo, IČ).

Z důvodu následného nakládání s odpady je nutné odpady odkládat do nádob – kontejnerů dle jednotlivých druhů (bioodpad, objemný odpad, kovy, sklo, apod.) a řídit se pokyny obsluhy sběrného dvoru.

SBĚRNÉ DVORY SLOUŽÍ PRO odkládání:

Pro občany je odložení odpadů ve sběrných dvorech bezplatné při dodržení měsíčního  limitu podle seznamu odpadů.. Každý návštěvník sběrného dvora je povinen dodržovat provozní řád sběrného dvoru (roztřídění odpadů dle jednotlivých druhů a kategorií, podnikatelé platí za odložení odpadu dle ceníku,). 

KONTAKT

Pavel Běťák – sběrné dvory   
telefon577 111 435
mobil604 295 334
e-mail pbetak@tszlin.cz


Seznam přijímaných odpadů, ceny

Sběrné dvory ceny 2024 zde: Ceník - Sběrný dvůr ostatních a nebezpečných odpadů 2024.pdf 

Seznam odpadů odebíraných na sběrných dvorech Louky, Zálešná, Malenovice.

Seznam odpadu Sběrný dvůr Louky.pdf
Seznam odpadu Sběrný dvůr Zalesna.pdf                                                                                                                                     
Seznam odpadu Sběrný dvůr Malenovice.pdf