Sběrné dvory

Louky - (dočasně uzavřen)
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
Telefon: 577 111 435
E-mail: info@tszlin.cz
Zálešná (dočasně uzavřen)
Zálešná I
760 01 Zlín
Telefon: 577 111 435
E-mail: info@tszlin.cz
Jiráskova (dočasně uzavřen)
Jiráskova
760 01 Zlín
Telefon: 604 295 334
E-mail: info@tszlin.cz
Malenovice - (dočasně uzavřen)
třída 3. května
763 02 Zlín
Telefon: 604 295 334
E-mail: info@tszlin.cz
Provozní doba sběrných dvorů
Letní provoz od 1. 4. do 31. 10.
Sběrný dvůr Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Louky - (dočasně uzavřen) Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Zálešná (dočasně uzavřen) Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Jiráskova (dočasně uzavřen) Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Malenovice - (dočasně uzavřen) Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Zimní provoz od 1. 11. do 31. 3.
Sběrný dvůr Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Louky - (dočasně uzavřen) Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Zálešná (dočasně uzavřen) Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Jiráskova (dočasně uzavřen) Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Malenovice - (dočasně uzavřen) Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Jaký odpad přijímáme?

Klikněte níže pro podrobné informace o příjímaném odpadu

Odpady
Zajímají Vás ceny za odpad?

Klikněte níže pro podrobné informace o cenách jednotlivých druhů odpadů

Ceník

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášené karanténě na celou ČR budou od 18.3.2020 uzavřeny všechny sběrné dvory a veřejná WC. Skládka Suchý důl bude přijímat odpad pouze od firemních zákazníků tzn. na IČO.  (pouze již smluvně zaregistrované)

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v Zálešné je od března do června 2020 uzavřen z důvodů rekonstrukce. Odpad bude možné odevzdat ve sběrném dvoře Malenovice (křižovatka třídy 3. května s ulicí Zahradní). Provozní doba: pondělí až pátek 8.00 až 18.00; sobota 8.00 až 12.00.

Sběrné dvory jsou místa, kde mohou občané města a podnikatelé odkládat odpady a výrobky určené ke zpětnému odběru. Ve sběrných dvorech jako v zařízeních pro nakládání s odpady je povinností provozovatele vést řádnou evidenci odpadů/výrobků určených ke zpětnému odběru, proto je požadován po občanech průkaz totožnosti (či jiný doklad) a od podnikatelských subjektů jsou požadovány základní identifikační údaje (název a sídlo, IČ).

Z důvodu následného nakládání s odpady je nutné odpady odkládat do nádob – kontejnerů dle jednotlivých druhů (bioodpad, objemný odpad, kovy, sklo, apod.) a řídit se pokyny obsluhy sběrného dvoru.

SBĚRNÉ DVORY SLOUŽÍ PRO odkládání:

Pro občany je odložení odpadů ve sběrných dvorech bezplatné při dodržení limitu max. 1 m³ objemného odpadu měsíčně a max. množství 250 kg měsíčně stavebního odpadu. Každý návštěvník sběrného dvora je povinen dodržovat provozní řád sběrného dvoru (roztřídění odpadů dle jednotlivých druhů a kategorií, podnikatelé platí za odložení odpadu dle ceníku, nekompletní elektrozařízení je taktéž zpoplatněno apod.). 

KONTAKT

Pavel Běťák – sběrné dvory   
telefon577 111 435
mobil604 295 334
e-mail pbetak@tszlin.cz


Seznam přijímaných odpadů, ceny

Od 1.10.2019 dochází k navýšení cen za uložení odpadu:


Sběrné dvory ceny 2020 zde: Ceník sběrný dvůr 

Seznam odpadů odebíraných na sběrných dvorech Louky, Zálešná, Malenovice a Jiráskova.
* tyto druhy se neodebírají na SD Jiráskova ulice.
** tyto druhy se neodebírají na SD Malenovice
*** Na SD Zálešná je možno odevzdat izolační materiály pouze v rolích.
Izolační materiály (např. těžké asfaltové lepenky) stržené z konstrukcí
o rozměrech větších jak 50 x 50 cm, je možno odevzdat do SD Louky
a SD Malenovice.
Sběrný dvůr Louky odebírá i další druhy odpadů, viz níže.
Rozšířený seznam odpadů odebíraného jen na sběrném dvoře Louky:

P.č.
 Kat. číslo
Název druhu odpadu  
Kateg. odp.
1
13 02 05  
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje    
N
215 01 01    
Papírové a lepenkové obaly  
O
315 01 02  
Plastové obaly - PET lahve aj.      
O
415 01 04
Kovové obaly - konzervy aj.  
O
515 01 07
 Skleněné obaly    
O
615 01 10
Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
N
715 01 10
Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
N
815 01 11
Kovové obaly obsahující nebezpečné látky
N
915 02 02  
Olejové filtry, zamaštěné hadry a oděvy
N
1016 01 03
Pneumatiky
O
1116 01 13
Brzdové kapaliny  
N
1216 01 14
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky  
N
1317 01 07  
Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky  
O
1417 03 01 *
Asflatové směsi obsahující dehet
N
1517 03 02 *
Asflatové směsi neobsahující dehet    
O
1617 06 03 */***
Izolační materiály obsahující nebezpečné látky
N
1720 01 01
Papír a lepenka - noviny, časopisy, letáky aj.
O
1820 01 02
Sklo - tabulové aj.  
O
1920 01 08  
Biologicko rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
O
2020 01 11
Textilní materiály    
O
2120 01 14
Kyseliny  
N
2220 01 19*/**
Pesticidy  
N
2320 01 21  
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
2420 01 21  
Výbojky
N
2520 01 23  
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
N
2620 01 25
Jedlý olej a tuk    
O
2720 01 27
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
N
2820 01 28**
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
O
2920 01 32*
 Jiná nepoužitá léčiva
N
3020 01 33
Monočlánky  
N
3120 01 33
Akumulátory
N
3220 01 35
Elektroodpad, TV, rádia  
N
3320 01 36
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
O
3420 01 38
Dřevo
O
3520 01 39
Plasty    
O
3620 01 40
Kovy - železo, ocel
O
3720 02 01
 Biologicko rozložitelný odpad
O
3820 02 02*/**
Zemina a kameny
O
3920 02 03
Jiný biologicky nerozložitelný odpad  
O
4020 03 07  
Objemný odpad  
O

                                                 

P.č.
Kat. číslo
Název druhu odpadu  
Kateg. odp.
102 02 02
Odpad živočišných tkání
O
202 02 04
 Olej a/nebo tuk
N
303 01 04
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpeč. látky  
N
404 01 08
Odpady usní obsahijící chróm
O
507 05 99
Odpady jinak blíže neurčené (živné půdy kontaminované)
O/N
608 01 11
Odpadní barvy a laky obs.org.rozp.  
N
708 01 13
Kaly z barev nebo z laků obsahující org.rozp. nebo j.n.l.
N
808 01 17
Odpady z odstraňování barev nebo laků    
N
908 03 17
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky  
N
1008 03 18
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 0803 17
O
1109 01 01  
Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
N
1209 01 04
Roztoky ustalovačů
N
1312 01 09  
Odpadní řezné emulze a roztoky neobs. halogeny  
O
1412 01 12
Upotřebené vosky a tuky
N
1513 01 05
Nechlorované emulze    
N
1613 01 10
Nechlorované hydraulické minerální oleje
N
1713 01 11
Syntetické hydraulické oleje  
N
1813 02 06
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje  
N
1913 02 08
 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
2013 05 01
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
N
2113 05 02
Kaly z odlučovačů oleje    
N
2213 05 03
Kaly z lapačů nečistot
N
2313 08 02
Jiné emulze  
N
2414 06 03
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
2515 01 04
Kovové obaly (např. od barev)  
N/O
2615 01 07
Skleněné obaly  
O/N
2713 05 01
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
N
2816 01 07
Olejové filtry  
N
2916 01 21
Nebezpečné látky neuvedené pod ... (gum. hadičky)
N
3016 02 12
Vyřazená zařízení obsahující fluorovodíky
N
3116 02 13
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné souč.  
N
3216 02 15
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
N
3316 06 01
Olověné akumulátory
N
3416 06 02
Ni-Cd akumulátory
N
3516 06 03
Baterie obsahující rtuť
N
3616 06 04
Alkalické baterie
O
3717 09 03
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látky
N
38 18 01 01
Ostré předměty  
O/N
3918 01 02  
Části těla a orgány včetně kr. vaků
O/N
4018 01 03
Odpady, na jejichž sběr a odst. jsou kladeny      
N
4118 01 04
Odpady, na jejichž sběr a odst. nejsou kladeny
O
4218 01 06
Chemikálie, které jsou nebo obsahují n. l.  
N
4318 01 07
Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06  
O
4418 01 08
Nepoužitelná cytostatika
N
4518 01 09
Jiná léčiva neuvedená por číslem 18 01 08
N
4619 08 02
Odpady z lapáků písku  
O
4719 08 09
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků
O
4820 01 13
Rozpouštědla
N
4920 01 15
Zásady  
N
5020 01 17
Fotochemikálie  
N
5120 01 19
Pestici
N
5220 01 26
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25dy
N
5320 01 29
Detergenty obsahující nebezpečné látky
N
5420 01 30
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
O
5520 01 31
Nepoužitelná cytostatika  
N
5620 01 32
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedené pod číslem  20 01 31
O
5720 01 34
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
O
5820 01 37
Dřevo obsahující nebezpečné látky  
N