Kontakt

Technické služby Zlín, s. r. o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČO: 60711086
DIČ: CZ60711086
Telefon: 577 111 411
Fax:
E-mail: info@tszlin.cz
ID datové schránky: 8yjuj99
Střediska

svoz odpadu z odpadových nádob – připomínky, podněty, reklamace

E-mail: popelnice@tszlin.cz


DISPEČINK svozu odpadu

Dispečeři:
Vít Chrastina – svoz odpadu
Michal Tkadlec – svoz odpadu
Telefon: 577 111 431
Mobil: 604 220 277
E-mail: disp@tszlin.cz 


čištění města

Mgr. Jan Rozsypal – čištění města
Telefon: 577 111 432
Mobil: 770 125 626
E-mail: jan.rozsypal@tszlin.cz


OBCHODNÍ ÚSEK

Ing. Válková Anna – velkoobjemové kontejnery a samostatné obce
Telefon: 577 111 413
Mobil: 604 220 297
E-mail: avalkova@tszlin.cz

Mgr. Žůrková Šárka – velkoobjemové kontejnery
Telefon: 577 111 470
E-mail: szurkova@tszlin.cz

Andrýsková Vladimíra – firemní svozy
Telefon: 577 111 424
Mobil: 604 220 291
E-mail: vandryskova@tszlin.cz


VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Petr Kvaiser – kontaktní osoba střediska VO
Telefon: 577 111 419
Mobil: 731 425 490
E-mail: pkvaiser@tszlin.cz 

HLÁŠENÍ ZÁVAD (PRACOVNÍ DOBA)

Telefon: 577 111 411

POHOTOVOSTNÍ TELEFON MIMO PRACOVNÍ DOBU

Telefon: 604 220 288


SPRÁVA KOMUNIKACÍ

Radoslav Říha – kontaktní osoba střediska údržba komunikací
Telefon: 577 111 421
Mobil: 604 220 281
E-mail: komunik@tszlin.cz 


SKLÁDKA SUCHÝ DŮL

Jiří Mahel – kontaktní osoba skládky Suchý důl
Mobil: 770 119 772
E-mail: skladka@tszlin.cz


SBĚRNÉ DVORY

Pavel Běťák – kontaktní osoba střediska sběrných dvorů
Telefon: 577 111 435
Mobil: 604 295 334
E-mail: pbetak@tszlin.cz


SPRÁVA OBJEKTŮ – PARKOVIŠTĚ, TRŽIŠTĚ, WC

Jarmila Vlasáková – kontaktní osoba střediska správa objektů
Telefon: 577 219 930
Mobil: 604 293 022
Dohledové centrum parkoviště 778 979 458
E-mail: podchod@tszlin.cz


VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Jakub Černoch – ředitel společnosti
Telefon: 577 111 410
Mobil: 
778 759 768
E-mail: 
jcernoch@tszlin.cz

Mgr. Jakub Peterka – vedoucí ekonomického útvaru
Telefon: 577 111 441
Mobil: 
778 458 949
E-mail: 
jpeterka@tszlin.cz

Ing. Jiří Balajka – vedoucí provozu
Telefon: 577 111 427
Mobil: 
604 227 957
E-mail: 
jbalajka@tszlin.cz

Ing. Jan Rochovanský – vedoucí obchodního útvaru
Telefon: 577 111 447
Mobil: 
721 781 017
E-mail: 
jrochovansky@tszlin.cz


EKOLOG SPOLEČNOSTI

Ing. Ladislav Vašina – ekolog společnosti
Telefon: 577 111 420
Mobil: 
604 220 289
E-mail: 
lvasina@tszlin.cz


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Ing. Nikola Boďová
Telefon: 577 111 454
Mobil: 
771 226 683
E-mail: 
nbodova@tszlin.cz


NÁKUPNÍ STŘEDISKO

Michaela Urbanovská – kontaktní osoba oddělení nákupu a sklad
Telefon: 577 111 445
Mobil: 
739 348 034
E-mail: 
murbanovska@tszlin.cz


ZIMNÍ ÚDRŽBA – 770 199 909

E-mail: zima@tszlin.cz