Ukládání odpadů

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášené karanténě na celou ČR budou od 18.3.2020 uzavřeny všechny sběrné dvory a veřejná WC. Skládka Suchý důl bude přijímat odpad pouze od firemních zákazníků tzn. na IČO.  (pouze již smluvně zaregistrované)

Občané i firmy mohou ukládat odpad na sběrných dvorech. Občané zdarma (do určitého objemu, daného městskou vyhláškou), firmy za poplatek. Odpad na sběrných dvorech se třídí již při příjmu a využitelné frakce jsou dále zpracovávány na dotřiďovací lince nebo ve fermentoru.

Všichni pak mohou odpad ukládat na řízené skládce Suchý důl. Jen povolené druhy odpadu a podle ceníku skládky.