Veřejné osvětlení - Standardy VO

Městské standardy pro veřejné osvětlení

Standardy pro veřejné osvětlení vymezují a stanovují základní podmínky pro jeho provoz, rekonstrukci, obnovu a novou výstavbu. Jsou závazným předpisem pro projektanty, investory a zhotovitele jak navrhovat, projektovat a realizovat stavby veřejného osvětlení ve městě Zlín nebo jak postupovat při jeho dotčení.

Standardy VO ZLIN.pdf (Platné od  1. 1. 2023.)


Přílohy:

Přílohy standardu VO ZLIN komlet.pdf