Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery (VOK) o objemu 5, 7, 8, 12, 15, 23 a 30 m³, které lze využít pro stavební odpady, zeminu, objemné odpady apod., přistavujeme pro občany i podnikatele. Na přání zákazníka kontejner přistavíme na místo, které si určí. Používaná kontejnerová technika umožňuje snadnou manipulaci a rychlou dopravu nádob. Odpady ekologicky odstraníme v souladu s platnou legislativou.

Obecná nabídka platná pro rok 2020. Totéž ve formátu DOCX.

VOK 5 m3


Objem

5 m3

DxVxŠ

360 cm

115 cm

185 cm

Použití

Zemina, stavební suť


VOK 7 m3

Objem

7 m

DxVxŠ

440 cm

150 cm

185 cm

Použití

Směsný komunální a velkoobjemový odpad


VOK 8 m3

Objem

8 m3

DxVxŠ

500 cm

80 cm

240 cm

Použití

Zemina, stavební suť


VOK 12 m3

Objem

12 m3

DxVxŠ

640 cm

150 cm

240 cm

Použití

Objemný odpad


VOK 15 m3

Objem

15 m3

DxVxŠ

640 cm

150 cm

240 cm

Použití

Objemný odpad


VOK 23 m3

Objem

23 m3

DxVxŠ

460 cm

230 cm

220 cm

Použití

Objemný odpad


VOK 30 m3

Objem

30 m3

DxVxŠ

600 cm

240 cm

230 cm

Použití

Objemný odpad


Ceny za přejezd, přistavení a manipulaci s kontejnerem

Přejezd
Přejezd  
Manipulace
s kontejnerem
Nájem kontejneru
Nájem kontejneru
8–30 ³
5–7 m³  
   
5–7 m³
8–30 m³

36 Kč/km
 
34 Kč/km  

350 Kč/ks      
 
22 Kč/den    
 
42 Kč/den


 Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny za odstranění odpadů se řídí ceníkem skládky Suchý důl.
(ceny jsou orientační – na aktuální ceny se informujte telefonicky)

Objednávka, kontakt
Objednávky přijímáme v sídle společnosti ve Zlíně-Loukách:

Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321, 763 02  Zlín
Telefon: 577 111 411
Fax: 577 111 440
E-mail: info@tszlin.cz 

Kontaktní osoby

Mgr. Šárka Žůrková – Obchodní odd    
Ing. Anna Válková – Obchodní odd.
telefon 577 111 470
telefon 577 111 413
mobil           
mobil   604 220 297
e-mail   szurkova@tszlin.cz       
e-mail   valkova@tszlin.cz


Velkoobjemové kontejnery se přistavují na základě písemné objednávky   (totéž v PDF) .  Formulář objednávky nutno stáhnout do PC, vyplnit, potvrdit razítkem a podpisem, naskenovaný zaslat zpět. Nejpozději den předem do 14:00 hodin. U objednávky je nutno obdržet potvrzení o jejím přijetí a zpracování naším odpovědným pracovníkem! Možná doba přistavování a odvozů kontejnerů je:

   Po–Pá   

   Po–Pá
   7:00–13:00 h pro kontejnery 5 a 7 m3

   7:00–13:00 h pro kontejnery 8 až 30 m3      


Platba se provádí předem složenou zálohou 3 000,-Kč/1 VOK v pokladně společnosti nebo platbou řidiči při přistavení kontejneru (VOK) objednateli, tato bude vyúčtována po vyvezení kontejneru formou daňového dokladu.

Dále je nutné vypsat tiskopis Základní popis odpadu na druh odstraňovaného odpadu. Tento tiskopis vyplní pracovníci obchodního oddělení na základě dohodnutého katalogového čísla odpadu telefonicky nebo osobně. Původce odpadu (objednatel) ho odsouhlasí a podepíše obvykle při placení zálohy nebo mu bude zaslán e-mailem. Bez tohoto popisu nebude odpad přijat na skládku.