Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery o objemu 5, 7, 8, 15, 20, 23 a 30 m³, které lze využít pro stavební odpady, zeminu, objemné odpady apod., přistavujeme pro občany i podnikatele. Na přání zákazníka kontejner přistavíme na místo, které si určí. Používaná kontejnerová technika umožňuje snadnou manipulaci  a rychlou dopravu nádob. Odpady ekologicky odstraníme v souladu s platnou legislativou.

Obecná nabídka platná pro rok 2020

VOK 5 m3


Objem

5 m3

DxVxŠ

360 cm

115 cm

185 cm

Použití

Zemina, stavební suť


VOK 7 m3

Objem

7 m

DxVxŠ

440 cm

150 cm

185 cm

Použití

Směsný komunální a objemný odpad


VOK 8 m3

Objem

8 m3

DxVxŠ

500 cm

80 cm

240 cm

Použití

Zemina, stavební suť


VOK 12 m3

Objem

15 m3

DxVxŠ

400 cm

150 cm

240 cm

Použití

Objemný odpad


VOK 15 m3

Objem

20 m3

DxVxŠ

400 cm

190 cm

240 cm

Použití

Objemný odpad


VOK 23 m3

Objem

23 m3

DxVxŠ

600 cm

150 cm

240 cm

Použití

Objemný odpad


VOK 30 m3

Objem

30 m3

DxVxŠ

600 cm

230 cm

240 cm

Použití

Objemný odpad


Ceny za přejezd, přistavení a manipulaci s kontejnerem

Přejezd Přejezd   Manipulace
s kontejnerem
Nájem kontejneru Nájem kontejneru
5–7  m³ 8–30 m³       5–7 m³ 8–30 m³

35 Kč/km
 
37 Kč/km  

350 Kč/ks      
 
25 Kč/den    
 
44 Kč/den


Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny za odstranění odpadů se řídí ceníkem skládky Suchý důl.

Objednávka, kontakt
Objednávky přijímáme v sídle společnosti ve Zlíně-Loukách:

Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321, 763 02  Zlín
Telefon: 577 111 411
Fax: 577 111 440
E-mail: info@tszlin.cz 

Kontaktní osoby

Mgr. Šárka Žůrková – Obchodní oddělení     Ing. Anna Válková – Obchodní oddělení
telefon 577 111 470 telefon 577 111 413
mobil    603 200 621        mobil   604 220 297
e-mail   szurkova@tszlin.cz        e-mail   valkova@tszlin.cz


Velkoobjemové kontejnery se přistavují na základě písemné objednávky   (totéž v PDF) .  Formulář objednávky nutno stáhnout do PC, vyplnit, potvrdit (razítko, podpis) a naskenovaný zaslat zpět. U objednávky je nutno obdržet potvrzení o jejím přijetí a zpracování naším odpovědným pracovníkem. 

Možná doba přistavování a odvozů kontejnerů je:

Po – Pá   
   7:00 – 13:00 hodin   


Platba se provádí předem formou zálohové faktury v částce 4 000,-Kč/1 VOK. Vyúčtování služby proběhne do 15 dnů po předání odpadu na skládku.

Současně s objednávkou je nutné vyplnit tiskopis Základní popis odpadu na druh odstraňovaného odpadu dle dohodnutého katalogového čísla.

Některé často používané základní popisy odpadu:

zpo_200201_bio-kompostarna.doc

zpo_170904_uklid-stavby.doc

zpo_200307_objemny-odpad.doc

zpo_170102_cihla.doc

zpo_170504_hlina.doc


Kontejner bude přistaven pouze po doručení potvrzeného Základního popisu odpadu a uhrazení zálohové faktury!