Ostatní informace


Informace poskytnuté na žádost Mgr. Adély Seidlové, advokátky

priloha_1032514926_0_Dodací list č. 303428 .pdf
priloha_1032514926_1_Dodací list č. 303650 .pdf
priloha_1032514926_10_Žádost o předložení cenové nabídky ze dne 18. 9. 2017 .pdf
priloha_1032514926_2_Dopis ze dne 12. 10. 2017 včetně přílohy - plná moc .pdf
priloha_1032514926_3_e-mailová komunikace I .pdf
priloha_1032514926_4_e-mailová komunikace II .pdf
priloha_1032514926_5_Faktura č. 2170311 .pdf
priloha_1032514926_6_Mgr. Adéla Seidlová, odpověď na žádost .pdf
priloha_1032514926_7_Nabídka ze dne 22. 9. 2017 .pdf
priloha_1032514926_8_Příloha žádosti o předložení nabídky pasport .pdf
priloha_1032514926_9_Vyjádření k reklamaci ze dne 1. 8. 2018 .pdf

nabídka 22102021.pdf
Nabídka MK Oznámení o výběru dodavatele.pdf
Illuminiation 11_11_2021.pdf
příloha 16092021 Nové ceny za původní motivy.pdf
příloha 27102021 Zlín - dětské hřiště cenová nabídka.pdf
Přílohy nabídky 11_11_2021.pdf
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce Dodávka vánočního osvětlení (110MB).msg

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu antivirus

Publicita - Antivirus MPSV.pdf

Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb
Odpověď na dotaz podle zák. 106 – Econlab z.s.


Informace poskytnuté na žádost Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.pdf
FAD - Berani Zlín.pdf
FAV - Berani Zlín.pdf

Berani Zlín, Smlouva o propagaci a reklamě.pdf
Deník dod faktur HC Berani 2017.pdf
Deník dod faktur HC Berani 2018.pdf
Deník dod faktur HC Berani 2018-II.pdf
Deník dod faktur HC Berani 2019.pdf
Deník dod faktur HC Berani 2020.pdf
objednávka 017_2019 HC Berani kontejner.pdf
objednávka 030_2019 HC Berani zimní údržba.pdf
objednávka 037_2018 HC Berani zimní údržba.pdf
objednávka 042_2018 HC Berani dopravní značení.pdf
objednávka 180866.pdf
objednávka 180867.pdf
objednávka 190804.pdf
objednávka 190805.pdf
objednávka 190920.pdf
Smlouva o odstranění SKO HC Berani.pdf