Dotřiďovací linka

Využitelné složky komunálního odpadu se třídí do nádob na papír, plasty, bílé a barevné sklo.

Sesbíraný odpad je pak dotřiďován a zpracován na třídící lince v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. ve Zlíně-Loukách. Sáčkový svoz plastů je realizován pro občany ve vybraných městských částech a svážen 1x měsíčně od dubna do října. Občané tak mají větší možnost separace a nemusí tříděný odpad skladovat doma. Vytříděný odpad je dodáván jednotlivým zpracovatelům těchto surovin.