Odpadový kalendář

Rozpis svozů SKO, BRKO, a TO pro Zlín
Svoz odpadů pro město Zlín je dán odpadovým kalendářem, který schvaluje OŽPaZ Magistrátu města Zlína. Zde vám přinášíme jeho podstatnou část. Svozové dny se mohou v průběhu roku změnit, vyžádají-li si to provozní důvody.

UPOZORNĚNÍ

zveřejněno 20.3.2023 platný od: 27.3.2023

Mapový podklad občanské nádoby SKO a BRKO


Každá nádoba (adresa) je zařazena do určitého svozového rajónu. Od toho se následně odvíjí den svozu. Přestože ve většině případů jsme schopni zajistit i to, že v určité lokalitě bude probíhat svoz vždy např. v dopoledních hodinách, kvůli možným poruchám techniky je nutno počítat s tím, že ve výjimečných případech se svoz uskuteční i v odpoledních hodinách. Nespoléhejte tedy na rutinu. Svozový den znamená rozmezí od 6.00 do 22.00 hodin.

Svážíme i během svátků, pokud připadnou na svozový den. Jediné dvě výjimky jsou 1. leden a pondělí velikonoční. V těchto týdnech jsou svozy posunuty o den. [Příklad: Připadne-li 1. leden na středu, pak ve středu se nesváží, sváží se ve čtvrtek, čtvrteční svoz pak v pátek a páteční svoz v sobotu.]

Svozy směsného komunálního odpadu (SKO)

zveřejněno 20.3.2023 platný od: 27.3.2023 

Svozy tříděného odpadu (TO)

zveřejněno 20.3.2023 platný od: 27.3.2023

Svozy biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)

zveřejněno 20.3.2023 platný od: 27.3.2023

Sobotní svozy objemných odpadů, bioodpadů, kovů a nebezpečných odpadů

zveřejněno 20.3.2023 platný od: 27.3.2023

Ostatní služby  

zveřejněno 20.3.2023 platný od: 27.3.2023