Odpadový kalendář

Rozpis svozů SKO, BRKO, a TO pro Zlín
Svoz odpadů pro město Zlín je dán odpadovým kalendářem, který schvaluje OŽPaZ Magistrátu města Zlína. Zde vám přinášíme jeho podstatnou část. Svozové dny se mohou v průběhu roku změnit, vyžádají-li si to provozní důvody.

Mapový podklad
Platný od 1. 1. 2024

Každá nádoba (adresa) je zařazena do určitého svozového rajónu. Od toho se následně odvíjí den svozu. Přestože ve většině případů jsme schopni zajistit i to, že v určité lokalitě bude probíhat svoz vždy např. v dopoledních hodinách, kvůli možným poruchám techniky je nutno počítat s tím, že ve výjimečných případech se svoz uskuteční i v odpoledních hodinách. Nespoléhejte tedy na rutinu. Svozový den znamená rozmezí od 6.00 do 22.00 hodin.

Svážíme i během svátků, pokud připadnou na svozový den. Jediné dvě výjimky jsou 1. leden a pondělí velikonoční. V těchto týdnech jsou svozy posunuty o den. [Příklad: Připadne-li 1. leden na středu, pak ve středu se nesváží, sváží se ve čtvrtek, čtvrteční svoz pak v pátek a páteční svoz v sobotu.]

Svozy směsného komunálního odpadu (SKO)
Platný od 1. 1. 2024

Svozy tříděného odpadu (TO)
Platný od 1. 1. 2024

Svozy biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)
Platný od 1. 1. 2024

Sobotní svozy objemných odpadů, bioodpadů, kovů a nebezpečných odpadů
Platný od 1. 1. 2024

Ostatní služby
Platný od 1. 1. 2024

Stáhněte si celý Odpadový kalendář pro rok 2024 zde