Odpadový kalendář

Rozpis svozů SKO, BRKO, a TO pro Zlín
Platný od 3. 1. 2022

Svoz odpadů pro město Zlín je dán odpadovým kalendářem, který schvaluje OŽPaZ Magistrátu města Zlína. Zde vám přinášíme jeho podstatnou část. Svozové dny se mohou v průběhu roku změnit, vyžádají-li si to provozní důvody.

UPOZORNĚNÍ
Každá nádoba (adresa) je zařazena do určitého svozového rajónu. Od toho se následně odvíjí den svozu. Přestože ve většině případů jsme schopni zajistit i to, že v určité lokalitě bude probíhat svoz vždy např. v dopoledních hodinách, kvůli možným poruchám techniky je nutno počítat s tím, že ve výjimečných případech se svoz uskuteční i v odpoledních hodinách. Nespoléhejte tedy na rutinu. Svozový den znamená rozmezí od 6.00 do 22.00 hodin.

Svážíme i během svátků, pokud připadnou na svozový den. Jediné dvě výjimky jsou 1. leden a pondělí velikonoční. V těchto týdnech jsou svozy posunuty o den. [Příklad: Připadne-li 1. leden na středu, pak ve středu se nesváží, sváží se ve čtvrtek, čtvrteční svoz pak v pátek a páteční svoz v sobotu.]

Svozy směsného komunálního odpadu (SKO)

aktualizováno: k 3. 1. 2022

Svozy tříděného odpadu (TO)

aktualizováno: k 3. 1. 2022

Svozy biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)

aktualizováno: k 3. 1. 2022

Sobotní svozy objemných odpadů, bioodpadů, kovů a nebezpečných odpadů

aktualizováno: k 3. 1. 2022

Ostatní služby  

aktualizováno: k 3. 1. 2022