Certifikáty

Rozhodnutí o registraci hnojiva
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský dne 12. 5. 2015 vydal Rozhodnutí o registraci hnojiva Kompost TS Zlín, které produkujeme v kompostárně.

Rozhodnutí o registraci hnojiva.pdf

Prodloužení registrace hnojiva (z 2019-10).pdf

Certifikát BIOPALIVO
V roce 2007 jsme uvedli do provozu fermentační linku v areálu Suchého dolu. Zařízení zpracovává biologicky rozložitelné odpady do podoby kompostu na půdu nebo kompostu k energetickému využití. Pro prodej kompostu k energetickému využití v teplárně Alpiq Generation (CZ) s.r.o. jako výrobku – paliva bylo nutno získat příslušný certifikát. Aktuálně má číslo VVUÚ-188/H/2014 a jeho platnost je do 31. 7. 2020.

Certifikát BIOPALIVO
Certifikát BIOPALIVO_2

Úprava komunálních a obalových odpadů
Provozujeme třídící linku odpadů, na které jsou zpracovávány odpady z měst/obcí a firem Zlínského regionu. V zařízení dochází k úpravě využitelných složek odpadů. Certifikát pro úpravu komunálních a obalových odpadů udělený společností EKO-KOM, a.s. zaručuje dodavatelům odpadů maximálně kvalitní způsob zpracování odpadů na jednotlivé druhotné suroviny.

Certifikát ke stažení zde

Certifikát Zelená firma
Zapojili jsme se do projektu Zelená firma, čímž umožňujeme svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v administrativní budově. 

Certifikát Zelená firma ke stažení zde.

Osvědčení GREENLIGHT
Na základě výběru Evropské komise, jejichž zasedání se uskutečnilo 10. 4. 2008 ve Frankfurtu, obdržel náš projekt s názvem Obnova veřejného osvětlení města Zlína osvědčení GreenLight Award pro rok 2008.

Osvědčení GreenLight ke stažení zde