O třídění

TS Zlín poskytují komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města a obce, tak i pro právnické subjekty, živnostníky, včetně obchodních řetězců. Sběr, svoz, doprava, manipulace se všemi druhy odpadů je zajišťována pomocí nejmodernější techniky a vybavení (nádoby apod.).

Naše společnost klade důraz na materiálové a energetické využití odpadů. Dlouholeté zkušenosti máme s dotřiďováním a zpracováním separovaných složek komunálních odpadů (papír, plasty, sklo). Od roku 2007 provozujeme zařízení pro využití bioodpadů – fermentační linku v areálu Suchého dolu.
Nevyužitelné odpady jsou odstraňovány na zabezpečené skládce Suchý důl.

Nejoblíbenější položky:

Odpad svážíme na základě objednávky (jednorázová činnost) nebo smlouvy (déle trvající obchodní vztah). Tyto dokumenty zajišťuje obchodní oddělení.
Vlastní svoz zajišťuje dispečer (např. upřesnění termínu, hodiny apod.).

Dispečink
Mgr. Jan Rozsypal – vedoucí střediska dispečink (svoz odpadu, letní a zimní údržba komunikací)
telefon577 111 432
mobil770 125 626
e-mailjan.rozsypal@tszlin.cz
Dispečeři:
Vít Chrastina, svoz odpadu, velkoobjemové kontejnery
telefon577 111 431
mobil604 220 277
e-maildisp@tszlin.cz