Zimní údržba

Zimní údržba komunikací zahrnuje :

Rozsah a odpovědnost za provádění zimní údržby v intravilánu i extravilánu města Zlína je určen Operačním plánem zimní údržby, který schvaluje Radou města Zlína.

Přehled služeb zimní údržby

Kontakt pro operativu

Mgr. Jan Rozsypal – středisko dispečink
telefon577 111 432
mobil770 125 626
e-mailjrozsypal@tszlin.cz