Aktuality

24. 3. 2023 13.54
V sobotu 25. 3. budou kontejnery na biologicky rozložitelný odpad umístěny na Kudlově, Fabiánce a U Majáku v čase od 8 do 12 hodin. Trávu, větvičky a listí ukládejte do kontejnerů volně, bez pytlů a ...
15. 3. 2023 08.40
Jako každý rok, i letos bude pro obyvatele města Zlína k dispozici kompost pro vlastní využití. Jeho výdej startuje od soboty 1. dubna na skládce Suchý důl dle podmínek odpadového kalendáře. Prozatím...
14. 3. 2023 09.33
Některé občany města Zlína čeká s platností od 27. března 2023 výrazná změna, a to úprava svozových dnů směsného komunálního odpadu a bioodpadu. Pro více informací k jednotlivým změnám se mohou občan...
14. 3. 2023 08.48
Po dvouleté přestávce se na zlínské pozemní komunikace a přilehlé parkovací plochy vrací blokové čištění ulic. Pro splnění tohoto úkolu je na předem určených plochách veřejnou vyhláškou, návrhem opat...
10. 3. 2023 09.21
Občas se stává, že se musí pracovníci Technických služeb Zlín vypořádat i s nestandardními situacemi, jako například včera ve Štípě, kdy ve svozovém autu došlo k zahoření odpadu. Ten začal hořet zřej...
28. 2. 2023 16.23
Stavba křižovatky Mostní a Březnická je v posledních týdnech velkým tématem, o kterém mj. před pár dny společně diskutovaly Rady města Zlína a Zlínského kraje. V návaznosti na tuto akci bude proto od...
27. 2. 2023 12.53
Práce Technických služeb Zlín nespočívá pouze ve svozu odpadu a úklidu města. Jednou z kompetencí je také správa parkovišť. Naším úkolem je, abyste si svá auta zaparkovali bezpečně a bez potíží. A pr...
20. 2. 2023 11.24
Odpad, který občané města Zlína vyprodukují, je následně svozovými vozy Technických služeb Zlín přepraven do areálu v Loukách. Zde je potřeba, aby byl roztříděn na příslušné druhy a ty byly vhodně zp...
13. 2. 2023 07.46
Středisko má v tuto chvíli na starosti zejména zimní údržbu města, která oficiálně probíhá od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023, včetně svozu odpadů, zametání, likvidace černých skládek, čištění kanálů a da...
8. 2. 2023 09.47
O to, aby bylo město čisté a bez odpadu, se v areálu Technických služeb Zlín v Loukách stará dispečink svozu odpadu. Ten byl v areálu zprovozněn v listopadu minulého roku. Zaměstnanci dispečinku se s...
31. 1. 2023 15.15
Rádi bychom informovali, že od středy 1. do úterý 7. 2. 2023 Technické služby Zlín omezí vydávání karet pro parkování rezidentům a držitelům průkazů ZTP, a to z důvodu stěhování administračního zázem...
27. 1. 2023 17.15
Je tomu již několik týdnů, kdy jsme se rozloučili s rokem 2022 a přivítali rok následující. Je proto na místě, abychom bilancovali, jak se v něm dařilo, co se podařilo úspěšně dotáhnout do konce a na...
27. 1. 2023 06.15
Dne 14.3.2023 od 07:00 do 13:30 hod. bude skládka uzavřena. Z důvodu pravidelné kalibrace váh....
17. 1. 2023 19.43
V průběhu úterý 17. ledna 2023 dochází na skládce Suchý důl k instalaci sestavy nového administrativního zázemí, které budou moci využívat pracovníci Technických služeb Zlín. Nové zázemí přinese zamě...
10. 1. 2023 12.24
Každým rokem skončí v kompostu mnoho tun vánočních stromků, o které se musí postarat pracovníci Technických služeb Zlín od 9. 1. do 6. 2. (ve dnech 24. 1., 31. 1. a 7. 2. pak na základě případných po...
28. 6. 2022 11.58
Na parkovišti u Velkého kina je vjezd a výjezd řízen automatizovaným závorovým systémem. Závory budou fungovat 24 hodin denně. Každý řidič si musí při vjezdu vyzvednout z výdejního stojanu parkovací l...
28. 6. 2022 11.57
Pro držitele průkazů ZTP zůstává parkování na parkovištích Technických služeb Zlín zdarma. Podmínkou je pořízení elektronické parkovací karty, která umožní průjezd závorami bez omezení. Po předložení...
28. 6. 2022 11.53
Na parkovišti u Velkého kina je možné zaplatit parkovací poplatek také prostřednictvím mobilní aplikace MPLA. Stačí telefonem naskenovat QR kód na parkovacím lístku, zaplatit v aplikaci MPLA a výjezd...
31. 3. 2022 11.22
Zkrácená verze odpadového kalendáře pro rok 2022 ...
19. 10. 2021 06.59
Vzhledem k probíhající rekonstrukci městského tržiště  „Pod Kaštany“ bylo zprovozněno dočasné tržiště umístěné v části parkoviště Gahurova, poblíž křižovatky Třída T. Bati – Gahurova ulice.    Původn...