Aktuality

19. 6. 2023 13.09
V případě nalezení černé skládky je důležité podniknout kroky pro její nahlášení a odstranění. Existuje několik možností, na koho se můžete v tomto případě obrátit: 1.    Místní samospráva: Je vhodné...
18. 6. 2023 11.06
Postřik chodníků proti prorůstání plevele provedou pracovníci Technických služeb Zlín v týdnu od 19. do 25. června v lokalitách: Mostní, Podhoří sídliště, Svat. Čecha, Jiráskova, Mikoláše Alše, K. Sv...
12. 6. 2023 09.18
Odstraňování černých skládek je u nás v Technických službách Zlín na denním pořádku, uklízí se totiž opravdu neustále. Každá taková skládka, resp. její odstranění, však stojí město Zlín nemalé finanč...
12. 6. 2023 09.15
Kontejner na biologicky rozložitelný odpad bude pro občany města Zlína v sobotu 17. června přistaven v Lesní čtvrti, Zlínských Pasekách, Lazech a na Podhoří v čase od 8 do 12 hodin....
12. 6. 2023 07.05
Postřik chodníků proti prorůstání plevele provedou pracovníci Technických služeb Zlín v týdnu od 12. do 18. června v ulicích: Lešetín I–VI, Santražiny, Salaš, Václavská, Na Vrchovci, Zelená, Švambovc...
6. 6. 2023 12.45
V pondělí 5. června proběhlo od 16 do 18 hodin v areálu Technických služeb Zlín v Loukách setkání vedení Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a jejích členů. Mimo hlavní prezentaci, kde vedení ...
6. 6. 2023 09.03
V sobotu 10. června přistaví pracovníci Technických služeb Zlín kontejnery na objemný odpad na třídě T. Bati v centru, Podvesné, Lesní čtvrti, Obecinách, Lazech a v Prštném. V tomto termínu bude také...
6. 6. 2023 08.56
Je důležité si uvědomit správné místo pro likvidaci různých druhů odpadu. Odpadky jako gauč, záchodová mísa nebo nárazník od auta ROZHODNĚ NEPATŘÍ do běžného odpadu (mnohdy jsme tyto předměty našli u...
5. 6. 2023 06.12
Postřik chodníků proti prorůstání plevele provedou pracovníci Technických služeb Zlín v týdnu od 5. do 11. června v ulicích: U Zimního stadionu, tř. TB: divadlo–Lidl, Lidl–Komerční banka, Hluboká, Št...
29. 5. 2023 11.21
Černé skládky jsou nelegální nebo nekontrolované skládky odpadu, které se nacházejí na nevhodných místech, mimo oficiální systém nakládání s odpadem. Tyto skládky vznikají, když lidé, podniky nebo or...
29. 5. 2023 09.31
V pondělí 5. června 2023 budou Technické služby Zlín hostit XI. Shromáždění členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Okresního střediska Zlín. Akce se uskuteční od 16 hodin v areálu Technick...
29. 5. 2023 09.28
V sobotu 3. 6. nás čeká další kolo mobilních svozů. Vozy Technických služeb Zlín tentokrát přijedou do Velíkové, Štípy, Kostelce, na Vršavu, Zlínské paseky a na Mokrou. V tento termín bude také možné...
22. 5. 2023 12.52
Tento týden, v sobotu 27. května, naleznou občané města Zlína přistavená svozová vozidla v Malenovicích, Podhoří, Letné, Kudlově, Fabiánce, U Majáku, Salaši, Lhotce a Chlumu. V tomto termínu bude tak...
22. 5. 2023 12.37
V rámci blokového čištění ulic se v příštím týdnu přesouváme do části Zlín střed. Zde se v úterý 30. 5. postaráme o ulice Bratří Jaroňků, Ševcovská a Zarámí. Pracovníky Technických služeb Zlín zde na...
22. 5. 2023 12.29
Postřik chodníků proti prorůstání plevele provedou pracovníci Technických služeb Zlín v týdnu od 22. do 28. května v ulicích Hradská, Univerzitní, Osvoboditelů, Školní, Sadová, tř. T. Bati v úsecích ...
15. 5. 2023 12.50
V nadcházejícím týdnu budeme dokončovat čištění Jižních Svahů. V úterý 23. 5. nás budete moci potkat na ulicích Budovatelská a Sportovní, o dva dny později na České. Pracovníci Technických služeb Zlí...
15. 5. 2023 12.39
V sobotu 20. května budou moci občané města Zlína odložit objemný i nebezpečný odpad Nad Ovčírnou IV, v centru, na Jižních Svazích a na Mladcové. Pracovníci Technických služeb Zlín pak přistaví konte...
11. 5. 2023 08.37
Rozšíření svozu bioodpadu o nové zlínské lokality, které čeká občany města od září, je velkým tématem. Vzhledem k množícím se dotazům jsme proto zhotovili seznam těch nejčastějších, na které vám tout...
5. 5. 2023 09.37
Na Jižních Svazích se s blokovým čištěním pomaličku blížíme ke konci. V úterý 16. 5. se zaměříme na ulice Na Honech II-III a Slunečnou. O dva dny později nás čekají ulice Dětská, Podlesí IV-V a U Tro...
5. 5. 2023 09.18
V sobotu 13. května bude možné odložit objemný a také nebezpečný odpad do svozového automobilu Technických služeb Zlín v Jaroslavicích, Příluku, Klečůvce, Lužkovicích a Bartošově čtvrti. Kontejner na...