Městské tržiště - Schéma rozmístění

Tržiště „Pod Kaštany“

Prodejní doba

    6:30–18:00 hod.   
    6:30–12:00 hod.

     

Druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb:
zemědělské produkty, lesní plody, květiny, sadby, sazenice, vejce, med a ostatní včelí produkty, popcorn, vařená kukuřice, pečené kaštany, pečené brambory, volně vážené čaje, léčivé byliny, koření vyrobené z vlastních výpěstků prodejce, výrobky tradiční ruční lidové řemeslné výroby, výrobky týkající se památky zesnulých, velikonoční a vánoční ozdoby (s výjimkou elektrospotřebičů), další zboží, které je svým charakterem obdobné zboží uvedenému v tomto výčtu.  
Závazný přehled schválených komodit je uveden v provozním řádu.

     

 

Grafické znázornění hranic tržiště „Pod Kaštany“ (zeleně ohraničená šrafovaná plocha)