Městské tržiště - Schéma rozmístění

Prodejní místa tržiště.pdf