Veřejná WC

Provozujeme 2 veřejná WC. Veřejné WC v podchodu u Svitu a  WC Soudní. Objekty veřejných WC slouží občanům a návštěvníkům Zlína k hygienických potřebám. Zároveň bývají využívány pro potřeby akcí, které spolupořádá Statutární město Zlín jako např. Filmový festival mládeže, Barum Rallye, Bambiriáda apod.