Hlášení závad

Kontaktní pohotovostní čísla (dostupná 24 hodin denně):
Odpadové nádoby, čištění města a zimní údržba          604 220 277
Veřejné osvětlení a dopravní signalizace                          604 220 288

Detail závady
např. 001.01.099 / 1301234 / [SKO/ papír/ plasty/ sklo]
Kontakt
Kontrola