Pronájem vitrín - Schéma rozmístění

Podchod Svit 

Vitríny u kostela  sv. Filipa a Jakuba

 Vitríny na Tř. T. Bati (směr tržiště)
(městský mobiliář)

Vitríny u ČAD
(městský mobiliář)

Vitríny na zastávce MHD ulice školní
(městský mobiliář)