Potřebujete novou či větší nádobu na směsný komunální nebo biologický odpad? Jejich výdej se řídí několika základními pravidly

Potřebujete novou či větší nádobu na směsný komunální nebo biologický odpad? Jejich výdej se řídí několika základními pravidly

V případě zájmu o novou nádobu na SKO či BRKO si ji lze vyzvednout každý pracovní den v čase od 6 do 14 hodin. Mimo to probíhají rozvozy nádob na SKO, dle oprávněných požadavků poplatníků a schválené legislativy, jedenkrát týdně.

A kdy lze o novou nádobu požádat? Oprávnění pro dodání nebo výměnu (náhradu) nádoby vzniká za předpokladu vzniku nového objektu s číslem popisným, nedostatečným objemem nádoby dle podmínek vyhlášky nebo poškozením nádoby, kdy tato již neumožňuje bezpečný výsyp do svozového vozidla. Podmínkou výměny je odevzdání původní nádoby na odpad včetně přiděleného evidenčního štítku, na jehož základě se provádí vývoz nádoby.

Pokud jsou na vašem čísle popisném přihlášeny 1-4 osoby, pak máte nárok na nádobu na SKO o objemu 120 litrů. V případě, kdy je na objektu nahlášeno 5-8 osob, mají tyto nárok na nádobu o objemu 240 litrů.