Podpora čistého ovzduší ve městě Zlín II

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmět podpory:

Předmětem projektu je pořízení 1 ks elektromobilu kategorie N1 pro Technické služby Zlín, s.r.o. Nově pořízené vozidlo bude sloužit primárně k vývozu odpadkových košů na území města Zlína.

Cíl projektu:

Realizace projektu přispěje ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě.

Výše podpory: 500 000 Kč.