Nákup elektromobilů


Technické služby Zlín, s.r.o. jsou příjemcem podpory na projekt „Podpora čistého ovzduší ve městě Zlín“.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Výzva: č. 13/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí.

Akce realizována v roce: 2017-2018.

Výše podpory: 670 000 Kč.

Předmět podpory: pořízení 3 elektromobilů kategorie M1 pro Technické služby Zlín, s.r.o.

Přínos opatření: Snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvěta v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě.