Začínají mobilní svozy objemného či nebezpečného odpadu

Začínají mobilní svozy objemného či nebezpečného odpadu

V sobotu 2. května opět začínají mobilní svozy, kdy automobily Technických služeb Zlín objíždějí stanovené trasy a přijímají od domácností objemný či nebezpečný odpad. Nadcházející víkend jsou v plánu dvě trasy. Svozové vozy se budou po městě pohybovat od 8.00 do 15.00. Na řadě míst budou navíc tento den přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad.

První trasa, při níž je vybírán i nebezpečný odpad, je vedena přes lokality Lesní čtvrť, Lazy a po třídě T. Bati. Druhá, výhradně pro objemný odpad, protíná Podhoří, Letnou, centrum města, Mokrou, Mladcovou a Prštné. Přehled stanovišť, včetně časů, najdete v tabulce. Pro další informace je možné využít i odpadový kalendáře umístěný zde: www.tszlin.cz/odpadovy-kalendar.


Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou v sobotu 2. května umístěny od 8.00 do 12.00 v těchto lokalitách: Maják – parkoviště v ulici K Majáku, Lhotka – náves, Salaš – parkoviště vedle č.p. 42, Klečůvka – u hřiště. Kontejnery jsou určeny na větve, listí, trávu a podobný odpad. Do kontejnerů nesmí být ukládány v pytlech, ale volně vysypány. Biologicky rozložitelný odpad je následně využit na kompostárně v areálu skládky Suchý důl. „Důrazně upozorňujeme, že po naplnění kontejnerů nelze odkládat opad vedle nich. Nerespektování pravidel může vést až ke zrušení stanoviště,“ vysvětluje ředitel společnosti Jakub Černoch.