Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Od 30. března přecházíme na režim střídavého svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice) a biologicky rozložitelného odpadu (hnědé popelnice). Nezapomeňte přistavit tu správnou nádobu! https://www.tszlin.cz/uploads/2020-01-06/bio_trm_svozu.pdf