Další zjednodušení pro občany. Za kontejner lze platit kartou online

Další zjednodušení pro občany. Za kontejner lze platit kartou online

Online platební kartou. Takovou možnost úhrad nabízí nově svým zákazníkům nově společnost Technické služby Zlín. Systém funguje od začátku března, určen je pro úhradu za velkoobjemové kontejnery. 

Na webové adrese www.tszlin.cz/platba lze uhradit jak zálohu za přistavení, tak i doplatek. Ten je účtován až po uložení odpadu na skládku. Stejnou možnost, jako obyvatelé a firmy ve Zlíně, mají i zákazníci z okolních obcí, které obsluhuje společnost Technické služby Zlínsko. V tomto případě je systém pro online úhradu dostupný z adresy www.tszlinsko.cz/platba. „Pokud se vše osvědčí, dojde k rozšíření možnosti placení online také na ostatní faktury vystavované oběma společnostmi,“ řekl ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

Velkoobjemové kontejnery si mohou obyvatelé i firmy objednat v několika velikostech a typech. Nízké, s objemem 8 krychlových metrů, jsou primárně určeny pro zeminu či stavební suť. Vysoké pak složí k ukládání velkoobjemového odpadu. K dispozici jsou v objemech od 5 do 30 kubických metrů. Účtováno je přistavení, pronájem a odvoz. Za likvidaci odpadu se pak platí podle ceníku platného pro skládku Suchý důl.