Sběrný dvůr v Zálešné získá lepší zázemí

Sběrný dvůr v Zálešné získá lepší zázemí

Výrazně vyšší komfort občanů při odevzdávání odpadu a také zlepšení dopravní situace. To přinese zásadní rekonstrukce sběrného dvora v Zálešné. Během prací, které potrvají od března do června, bude areál zcela uzavřen. Po tuto dobu bude zároveň jako kompenzace rozšířena provozní doba sběrného dvora v Malenovicích. V pracovní dny bude otevřen od 8.00 do 18.00, v sobotu pak od 8.00 do 12.00.

Sběrné dvory jsou důležitou součástí odpadového hospodářství. Ve Zlíně jsou k dispozici celkem čtyři – v Zálešné, Malenovicích, Loukách a v Jiráskově ulici. Sběrné dvory vlastní město Zlín a financuje rovněž jejich provoz. Celkem jejich služeb využilo v loňském roce přes 32 000 osob. Zdaleka nejvíce využívaným sběrným dvorem je právě areál na Zálešné. 

Vloni skončilo na sběrných dvorech 2 411 tun odpadů. Z toho 574 tun tvořila směs betonu, cihel a střešní krytiny. Pro přesnější představu, jak čilý ruch na sběrných dvorech panuje – uvedené množství by naplnilo 44 nákladních vozů Tatra. Kromě toho domácnosti či místní firmy odevzdaly na sběrné dvory například 76 tun pneumatik či 83 tun nebezpečných odpadů, například zbytků barev, ředitel, olejů a podobně.

Sběrné dvory jsou určeny výhradně obyvatelům města Zlína a místním firmám, část služeb je zcela zdarma. Před odevzdáním odpadu je nutné prokázat svoji totožnost, navíc jsou stanoveny i limity pro jednotlivé druhy. Například pro stavební suť platí, že občan může každý měsíc přivést a zdarma odevzdat maximálně 250 kilogramů. Př množství nad tento limit je ukládání zpoplatněno.