Koše s čipem. Pro větší pořádek

Koše s čipem. Pro větší pořádek

Je jich bezmála 1 100. Na náměstích, hřištích, zastávkách, podél frekventovaných tras. Řeč je o odpadkových koších, jedné z nejdůležitějších součástí městského mobiliáře. Jejich vývoz je logicky velmi náročný – jak finančně, tak i organizačně. Každý koš se vyváží nejméně dvakrát až třikrát za týden, některé ale i třikrát denně. Díky instalaci RFID čipů jsou teď koše pod větší kontrolou. 

Koše jsou vysypávány ručně na malá svozová vozidla. V součtu to znamená, že každý měsíc Technické služby Zlín odváží obsah 12 000 košů. Toto číslo navíc stále roste – košů pozvolna přibývá a zvyšuje se i četnost vývozu. S ohledem na snahu zlepšovat úroveň servisu pro občany města jsou teď všechny koše vybaveny jednoduchým RFID čipem, který na radiové frekvenci komunikuje s přijímačem nainstalovaným na svozovém voze. V okamžiku, kdy je koš vysypáván, se tak tato informace načte a je uložena do informačního systému. „Tím je prakticky vyloučeno, abychom některý z jedenácti stovek košů při svozu z nějakého důvodu opomněli,“ vysvětluje ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch. Systém je v provozu několik týdnů, k funkčnosti a spolehlivosti technologií nejsou připomínky.

Podobný přístup, založený ovšem na technologii čárových kódů, již delší dobu uplatňují Technické služby Zlín u kontejnerů na tříděný odpad. Pracovníci městské společnosti ručním snímačem načítají čárový kód na kontejneru a přiřazují k němu stav naplněnosti. Na základě zjištěných údajů jsou pak upravovány termíny svozů. Cílem je optimalizovat četnost vývozů tak, aby kontejnery nezůstávaly plné zbytečně dlouho. I svoz tříděného odpadu totiž představuje velký objem práce – na území města je celkem 426 stanovišť, na nichž je vždy umístěno několik kontejnerů. Nejvíce, 368, je na plast, na papír pak dalších 325. Na barevné sklo je k dispozici 272 kontejnerů a na sklo čiré 193. K tomu ještě pár desítek kusů nádob na kov či bioodpad.

Chytré koše. Co bude dál?

Pojmou až šestkrát více odpadu. A když jsou plné, umí přivolat svozové vozidlo. To slibují chytré koše, které jsou vybaveny automatickým lisem, akumulátorem a fotovoltaickým článkem. Ve Zlíně jsou v provozu čtyři. Jeden je od loňského roku v parku Komenského, poblíž budovy bývalé krajské knihovny. Později byly instalována další tři zařízení jiného výrobce – u supermarketu Albert na Jižních Svazích, na náměstí Míru před McDonald´s a na zastávce MHD v Dlouhé ulici – tedy tam, kde velmi často dochází k rychlému přeplnění odpadových nádob. 

Zatímco koš u knihovny se plně osvědčil a funguje spolehlivě, další tři vykazovaly různou míru závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že je Technické služby Zlín měly zapůjčeny k testování, budou vráceny výrobci. „Chytré koše konkrétního typu, s kterým máme dobré zkušenosti, určitě budou ve městě přibývat. Instalovány budou na frekventovaných místech. Jejich nasazení ve větší míře ale vzhledem k ceně zatím nepředpokládáme,“ dodává Jakub Černoch.