Na výtluky systematicky. Během roku by měly zmizet všechny

Na výtluky systematicky. Během roku by měly zmizet všechny

Nejdříve hlavní komunikace, následně opravy ucelených území. Žádné přejíždění, ale intenzivní činnost v konkrétní lokalitě. Tak budou letos vypadat opravy komunikací ve Zlíně. „Běžná údržba a lokální opravy ulic jsou každoroční nezbytností, zvolili jsme ale efektivnější přístup k plánování oprav výtluků,“ uvedl radní Michal Čížek odpovědný za dopravu. Rozsah oprav tak může být větší, než v minulých letech.

Plán oprav počítá s celým územím města, tedy celkem téměř 300 kilometry komunikací v majetku města. Jakmile budou opraveny ty hlavní, tedy zejména trasy MHD, páteřní ulice, případně přístupové trasy k důležitým objektům, přistoupí Technické služby Zlín k opravám po ucelených oblastech. Podle rozsahu jednotlivých oblastí je předběžně naplánovaná doba realizace oprav.

„Jakmile to počasí umožní, začneme zjara s opravami výtluků na hlavních komunikacích. Od června do října potom budeme pracovat postupně v jednotlivých místních částech,“ upřesnil ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

Plánovaný harmonogram může být ovlivněn mnoha faktory, kromě klimatických podmínek také rozsahem poškození komunikací nebo dopravními omezeními. „Harmonogram je orientační. Podstatné je, že v průběhu letní sezony budou opraveny komunikace v celém Zlíně. Systematický postup oprav umožní lépe využít kapacity Technických služeb Zlín a zabrání zbytečným prostojům a přejezdům,“ vysvětlil Michal Čížek.

Pomůže také nová technika. Kromě soupravy pro vysprávky tryskovou metodou turbo, která je používána u menších výtluků, musí být větší defekty povrchu odfrézovány. Po opravě podloží je pak znovu položena svrchní vrstva. Proto pořídily Technické služby Zlín novou frézu, což práce urychlí a zjednoduší. Na obnovu místních a účelových komunikací letos město vyčlenilo 5 milionů korun, dalších 4,5 milionu si vyžádají opravy a čištění uličních vpustí. Na běžné opravy chodníků je v rozpočtu určeno rovněž 5 milionů korun. /jn/