Odpady OTZ

Od 6.11.2019 budou všechny odpady přijímány dle zákona  185/2001 Sb. „O odpadech“ s poplatkem 500,- Kč/tuna + cena dle platného ceníku TS Zlín s.r.o.