S efektivnějším svozem pomáhají čárové kódy

S efektivnějším svozem pomáhají čárové kódy

Čtečkou přečíst čárový kód na kontejneru a přiřadit k němu stav naplněnosti. Tyto úkony musejí již delší dobu provádět pracovníci Technických služeb Zlín předtím, než na korbu nákladního vozu vysypou obsah kteréhokoliv kontejneru na tříděný odpad. Na základě zjištěných údajů jsou pak upravovány termíny svozů. Cílem je optimalizovat četnost vývozů tak, aby kontejnery nezůstávaly plné zbytečně dlouho.

Na území města je celkem 426 stanovišť, na nichž je vždy umístěno několik kontejnerů. Nejvíce, 368, je na plast, na papír pak dalších 325. Na barevné sklo je k dispozici 272 kontejnerů a na sklo čiré 193. K tomu ještě pár desítek kusů nádob na kov či bioodpad. Technické služby Zlín tak na svozu tříděného opadu musejí pracovat denně, včetně sobot. Tomu samozřejmě odpovídají i náklady. Systém čárových kódů má pomoci tuto činnost optimalizovat.

„Od září byla na základě vyhodnocení zaplněnosti kontejnerů v první polovině roku zvýšena frekvence svozu na celkem 35 stanovištích. Jedná se o kontejnery na tříděný plast a tříděný papír. Byl přidán jeden svoz v týdenním cyklu. Pokud se tedy kontejner vyvážel 2x týdně, nyní se vyváží 3x týdně,“ vysvětluje ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch. Od 1. ledna navíc dojde ke zvýšení frekvence u dalších asi 90 stanovišť.

Systém sledování naplněnosti pomocí skenování čárových kódů a ručního přiřazování údaje o stavu naplněnosti je velmi jednoduchý a přitom funkční. Jeho výsledky jsou přesností srovnatelné svou s jinými, mnohem nákladnějšími systémy. I přes všechnu snahu ale stále platí, že ne každý kontejner je odvezen okamžitě po svém naplnění. Po městě je jich totiž rozmístěno 1 344. „Je tak dobré dodržovat několik zásad. Při větším množství opadu raději volit cestu na některý ze sběrných dvorů. A pokud je kontejner plný, neodkládat odpad, byť vytříděný, vedle něj, ale najít jiný, kam je možné vše uložit,“ uzavírá Jakub Černoch.