Skládka odpadů Suchý důl je opět pro veřejnost otevřena

K dnešnímu dni se nám podařilo zajistit opravu kompaktoru a obnovujeme tudíž provoz skládky.

Omlouváme se za případné potíže.