Zlíňané mohou nově třídit i oleje a tuky

Zlíňané mohou nově třídit i oleje a tuky

Vhození do speciální popelnice, svoz k dočasnému skladování v areálu technických služeb v Loukách, odvoz ke specializované firmě, několikanásobné čištění a filtrace a pak další zpracování – například v rafineriích či u výrobců mazacích hmot. I tak může nově vypadat další osud olejů a tuků využitých v domácnostech. Stačí jen vše vhodit do speciální nádoby. Zatím je Technické služby Zlín instalovaly na třech místech ve městě.

Nádoby na oleje a tuky z domácnosti mají podobu klasické odpadové nádoby černé barvy s objemem 120 litrů a uzamykatelným oranžovým víkem. Na sobě mají výrazný polep s instrukcemi, jaký opad je možné vkládat. „Jde o další rozšíření možností třídění odpadů z domácností na území města. Pokud bude o nádoby na olej a tuky zájem, umístíme je i do dalších lokalit,“ uvedl ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch. Nyní jsou nádoby umístěny poblíž křížení ulic Slovenská a Pod Vrškem, na ulici Štefánikova (mezi Obecinami X a XI) a na ulici 2. května u vyústění ulice Kúty.

Olej se do kontejneru nevylévá, ale ukládá v nádobách – ideálně PET lahvích. 

Zatímco restaurace či školní jídelny jsou povinny použité rostlinné tuky a oleje třídit a zajistit jejich odvoz a likvidaci specializovanými firmami, domácnostem zákon nic podobného nenařizuje. Je tak na nich, jak s tímto odpadem naloží. Jenže jeho „likvidace“ v domácích podmínkách má velká úskalí – nepatří do bioodpadu ani na kompost. Nežádoucí je i to, pokud se ocitne v kanalizační síti. Mohou vzniknout tukové hroudy, což může skončit i ucpáním odpadního potrubí. Kontejnery na tuk jsou tak ideálním řešením, jež je navíc vzhledem k možnostem druhotného zpracování i ekologické. 

Co se děje s olejem dál?

Olej z domácností se zpracovává stejným způsobem jako olej z gastronomických zařízení. Nejdříve je zbaven hrubých nečistot. Následně je dočišťován a filtrován přes velmi jemné a navíc vibrující síto. Výsledkem je dokonale čistá surovina připravena k dalšímu zpracování. Mezi hlavní odběratele patří rafinerie, kde z něj vyrábějí metylester, což je jedna ze složek pohonných hmot. Použitý, ale čistý olej, má využití i jinde – například jako součást mazacích nebo technických olejů. Nabízí se i možnost jeho energetického využití.