Loni 1 179 tun střepů. Trocha čísel o třídění skla

Loni 1 179 tun střepů. Trocha čísel o třídění skla

Rekordních 1 179 tun. Přesně takové množství skla s předaly loni Technické služby Zlín k recyklaci. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních šest let. Vytříděné sklo od domácností a firem skončilo v pecích skláren. „Množství vytříděného skla neustále roste. Při srovnání hodnot za roky 2014 a 2018 jde o nárůst o více než 28 procent,“  říká ředitel společnosti Jakub Černoch.

Třídění skla má ve srovnání s ostatními odpady několik specifik – jeho recyklační cyklus je prakticky neomezený, zájem o něj jako druhotnou surovinu je trvalý a možnost chyby při třídění je velmi malá. „To v součtu znamená, že prakticky veškerý obsah kontejnerů na čiré a barevné sklo úspěšně projde tříděním na lince a je recyklován. Ta část, která skončí jako směsný komunální odpad na skládce, představuje jen několik málo procent,“ přidává další údaj Pavel Běťák, který má na starosti třídicí linku a sběrné dvory.

Jde přitom většinou o chybu při třídění. Lidé totiž občas omylem vhodí do kontejneru i autoskla, zrcadla či drátované sklo, které nejdou recyklovat. Stejně tak sem nepatří ani keramika, porcelán, pokovená skla, sklokeramika, ale ani varné a laboratorní sklo. Tento odpad by lidé měli v ideálním případě zavést na některý z čtyři sběrných dvorů provozovaných Technickými službami Zlín. Jejich umístění a provozní doba je k dispozici na www.tszlin.cz.

Možností, jak zabránit tomu, aby sklo skončilo na skládce, mají lidé ve Zlíně dostatek. Po městě je rozmístěno 269 zelených kontejnerů na barevné sklo a 195 bílých na čiré sklo. Mají zvonovitý tvar a nosnost 1 300, 1 550 a 2 100 kilogramů. A ještě dvě praktické rady pro třídění. Tabulové sklo patří vždy do zeleného kontejneru, který právě pro tento druh odpadu na boku štěrbiny. A sklo, především sklenice a lahve, není nutné vymývat či zbavovat etiket, nevadí ani víčko.

Technické služby Zlín na materiálové a energetické využití odpadů kladou velký důraz. Mají dlouholeté zkušenosti s dotřiďováním a zpracováním separovaných složek komunálních odpadů, tedy papíru, plastů a skla – v roce 2018 se podařilo vytřídit a předat k recyklaci přes 3 251 tun. Od roku 2007 společnost provozuje zařízení pro využití bioodpadů – fermentační linku v areálu Suchého dolu. Nevyužitelné odpady jsou pak likvidovány na zabezpečené skládce Suchý důl.