Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 6. 7.

V sobotu 6. 7. bude možné bioodpad odložit do kontejnerů ve Lhotce, Malenovicích a na Salaši v čase od 8 do 12 hodin.