Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 22. 6.

V sobotu 22. června bude kontejner na bioodpad přistaven v Jaroslavicích, Klečůvce a Lužkovicích v čase od 8 do 12 hodin.