Kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 15. 6.

V sobotu 15. června bude kontejner na biologicky rozložitelný odpad přistaven v Lesní čtvrti, Zlínských Pasekách, Lazech a na Podhoří v čase od 8 do 12 hodin. Mobilní svozy budou pokračovat opět na konci srpna. Děkujeme za pochopení.