Mobilní svozy a kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 8. 6.

V sobotu 8. června přistaví pracovníci Technických služeb Zlín svozové automobily na objemný odpad na třídě T. Bati v centru, Podvesné, Lesní čtvrti, Obecinách, Lazech a v Prštném. V tomto termínu lze také odevzdat nebezpečný odpad. Bioodpad lze odložit do kontejnerů na Kudlově, Fabiánce a U Majáku od 8 do 12 hodin.