Primátor města Zlína ocenil zaměstnance společnosti Technické služby Zlín

Primátor města Zlína ocenil zaměstnance společnosti Technické služby Zlín

Udržovat město v čistotě a bezproblémovém chodu je nesmírně náročný úkol, který vyžaduje nejen neustálou pozornost, ale i obrovské nasazení a obětavost. Pracovníci společnosti Technické služby Zlín každý den čelí výzvám spojeným s údržbou městské infrastruktury, odklízením odpadků a zajišťováním bezpečnosti veřejných prostor. Primátor města Zlína Jiří Korec se proto rozhodl ocenit jejich neúnavnou práci a přínos městu na radnici dne 27. května, kde z jeho rukou obdrželi pamětní list.

Oceněnými pracovníky společnosti jsou:

•    paní Jarmila Vlasáková, která je součástí Technických služeb Zlín od roku 1985. Jako vedoucí střediska správy objektů má klíčový podíl na modernizaci správy parkovišť a úspěšně zvládla technologický přechod k modernímu SMART závorovému systému;

•    pan Pavel Běťák, zaměstnanec společnosti od r. 2001, který je vedoucím třídírny a sběrných dvorů. Pan Běťák vede rozvoj a modernizaci sběrných dvorů a dlouhodobě řídí provoz dotřiďovací linky a zpracování tříděných odpadů;

•    pan František Hercík začal pracovat u Technických služeb Zlín roku 2002. Jako řidič nákladního svozového automobilu je mj. znám svou pracovitostí, spolehlivostí a houževnatostí;

•    pan Josef Kohn, zaměstnanec od r. 1994, působí ve společnosti jako stavební dělník a technik. Ocenění zaslouží jeho spolehlivost a všestranná zručnost spolu s detailní znalostí spletité infrastruktury města;

•    paní Marie Blažková je v Technických službách Zlín od r. 1998. Původně působila na obchodním oddělení, ale jako zástupce vedoucího skládky Suchý důl úspěšně zvládla také novou agendu odpadového hospodářství;

•    a pan Zdeněk Skokánek, který pracuje u Technických služeb Zlín od r. 1996 jako pracovník svozu odpadkových košů. Věnuje se udržování pořádku v ulicích města a zajišťuje také servis při akcích na náměstí, které pořádá město Zlín.

Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína, k ocenění uvedl: „Technické služby Zlín hrají klíčovou roli v chodu našeho města. Jsou nepostradatelným doplňkem infrastruktury zajišťující provoz města nejen v odpadovém hospodářství. Dobré jméno společnosti pomáhají vytvářet právě zaměstnanci, kteří dělají dlouhodobě dobře svou práci a zajišťují kvalitní služby pro obyvatele města. Proto jsem rád, že jsme se setkali a vybraným zaměstnancům jsme za jejich práci poděkovali.“

„Je důležité zdůraznit, že ocenění těchto několika pracovníků Technických služeb Zlín reprezentuje pouze malou část z 223 zaměstnanců, kteří si za svou obětavou práci zaslouží uznání. Město Zlín i společnost Technické služby Zlín jsou nesmírně vděčné všem, kdo se denně podílejí na zajišťování čistoty, údržbě infrastruktury a celkovém chodu města Zlína. Za jejich úsilí a nasazení, které jsou základem pro pohodlný a bezpečný život místních obyvatel, jim patří velký dík,“ doplnil ředitel společnosti Technické služby Zlín Jakub Černoch.