Zima ve Zlíně? Vážnější problémům se podařilo předejít

Zima ve Zlíně? Vážnější problémům se podařilo předejít

Několik dlouhých vydatných chumelenic či takřka měsíc trvající období, kdy pravidelně namrzaly chodníky i silnice. Tak lze stručně charakterizovat právě končící období zimní údržby z pohledu Technických služeb Zlín. Vždy se ale podařilo udržet komunikace ve městě v takovém stavu, aby nedošlo k větším problémům v dopravě. Spotřeba posypových materiálů i výkony tomu odpovídají – proti minulému období byla tato zima náročnější.
Technické služby Zlín se v zimním období, trvajícím od začátku listopadu do konce března, starají o 265 kilometrů místních komunikací a 164 kilometrů chodníků a cyklostezek. Kromě toho musejí udržovat v pořádku točny MHD, přechody či parkovací plochy. „Čísla jasně ukazují, že právě končící zimní období bylo výrazně náročnější než minulé. Naše technika nejezdila v rámci zásahů po dobu zimní údržby 29 950 kilometrů, z toho 13 683 připadlo na údržbu chodníků. V období 2017/2018 byla tato čísla výrazně nižší – celkem šlo o 18 208 kilometrů, na chodníky připadlo 8 855 kilometrů,“ říká ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.
Pokud jde o spotřebu posypových materiálů, Technické služby Zlín použily na údržbu 849 tun soli, 94 tun písku a 48,5 tuny materiálu pod názvem Ekogrit. Jde o upravený přírodní jíl vhodný zvláště k ošetření zledovatělých ploch a uježděného sněhu. Celkem tak bylo použito zhruba 990 tun, což představuje proti minulému období mírný nárůst.

S maximálním nasazením

Nejvíce napilno měli pracovníci Technických služeb Zlín 10., 11., 20. a 21. prosince, stejně jako na začátku ledna a února. V těchto kritických dnech byla často v terénu veškerá dostupná mechanizace – tedy šest velkých sypačů a osm menších, určených primárně k údržbě chodníků. Ruční úklid pak zajišťovalo až 25 pracovníků.
Díky preventivnímu nasolení a okamžitému zásahu s maximálním nasazením se podařilo vždy udržet většinu komunikací v prioritním prvním pořadí sjízdných. Tyto silnice, kterých je celkem 45 kilometrů, bylo nutné pluhovat a ošetřovat opakovaně. Teprve potom mohla být technika přesunuta i na komunikace a plochy v druhém a třetím pořadí. „Komunikace a chodníky jsou rozděleny do čtyř kategorií podle priority. Ty nejdůležitější úseky musí být v pořádku do čtyř hodin, v druhém do 12 a ve třetím do 48 hodin. U těch ve čtvrté kategorii se následky sněžení odstraňují až to situace dovolí,“ vysvětluje Jakub Černoch. Kritické bylo i období od 5. ledna do 3. února, neboť kvůli neustálým oblevám a poklesům teplot docházelo k namrzání komunikací i chodníků.

Pomohly i kamery
V tomto zimním období pomáhala dispečerům Technických služeb Zlín přesněji předvídat počasí nově vybudovaná meteorologická stanice na točně v Jaroslavicích. Kamera umožňuje v reálném čase sledovat stav komunikace, senzory pak monitorují teplotu vozovky, intenzitu srážek, teplotu vzduchu a vlhkost. Veškerá data budou součástí silničního meteorologického informačního systému METIS. Hodinově aktualizovaná předpověď stavu povrchu vozovky bude k dispozici s rozlišením 1 km.
Obdobnou meteostanici navíc instaloval dopravní podnik na Jižních Svazích, společnost CROSS pak provozuje stanici v Malenovicích. Data ze všech tří jsou dispečerům Technických služeb Zlín k dispozici.