Pro občany města Zlína začíná v tomto týdnu platit střídavý svoz odpadu

Pro občany města Zlína začíná v tomto týdnu platit střídavý svoz odpadu

Od pondělí 25. března dochází ve Zlíně, po zimní přestávce, k přechodu na 14denní rytmus svozu směsného komunálního a bioodpadu.

V týdnu od 25. do 31. března bude od rodinných domů svážen bioodpad (liché týdny), v dalším týdnu pak bude následovat svoz směsného odpadu (sudé týdny). Tento režim potrvá v lokalitách, kde je sváženo BRKO, až do 22. listopadu. Ve dvoutýdenním intervalu se budou svážet také veřejné nádoby na bioodpad.

Do nádob patří bioodpad ze zahrad – tráva, listí, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, kořenové baly, větve keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem) a bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec. Svezený bioodpad je dále zpracován na kompostárně v areálu skládky Suchý důl, kde z něj vzniká kvalitní kompost.

Oddělené sbírání bioodpadu vede ke snížení množství odpadu ukládaného na skládku a umožňuje jeho zpracování na kompost, který je možné si vyzvednout v areálu kompostárny zcela zdarma dle podmínek výdeje.