Přistavení velkoobjemového kontejneru na BRKO - 23. 3.

V sobotu 23. 3. budou pro občany města Zlína kontejnery na biologicky rozložitelný odpad umístěny na Kudlově, Fabiánce a U Majáku v čase od 8 do 12 hodin. Trávu, větvičky a listí ukládejte do kontejnerů volně, bez pytlů a sáčků. Jen tak můžeme z odpadu vyrobit kvalitní a čistý kompost. Děkujeme za pochopení.