Které druhy odpadu mohou být na sběrné dvory odevzdávány?

Které druhy odpadu mohou být na sběrné dvory odevzdávány?

Sběrné dvory jsou místa, kde mohou občané města a podnikatelé odkládat odpady a výrobky určené ke zpětnému odběru. Tyto se nacházejí v Loukách (Záhumení V 321), Zálešné (Zálešná II) a v Malenovicích (Zahradní). Občané města Zlína mohou využít kterýkoli z těchto sběrných dvorů, pro podnikatele je pak určen, kvůli kapacitě, sběrný dvůr v Loukách.

Z důvodu následného nakládání s odpady je nutné tyto odkládat do nádob dle jednotlivých druhů (bioodpad, objemný odpad, kovy, sklo apod.).

Na sběrných dvorech můžete odevzdat zejména:

- objemný a stavební odpad (starý nábytek, koberce, dřevo, stavební sutě apod.),

- využitelný odpad (neznečištěný papír, sklo, plasty, pěnový polystyren, kovy),

- nebezpečný odpad (staré léky, ředidla, postřiky, zbytky barev, zamaštěné hadry, olejové filtry) - v tomto případě je však rozsah přijímaných nebezpečných odpadů omezen,

- výrobky určené ke zpětnému odběru (televizory, rádia, PC, monitory, tiskárny, telefony, faxy, chladničky, vysavače, fény, zářivky, výbojky apod.).